РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, Ноември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2010 > АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГАЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГПРЕЦИЗЕН И НАДЕЖДЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ЕЛЕКТРОМЕХАНИКАТА Архитектура и строителство Комплексно изграждане на Отоплителни, Вентилациоони и Климатични Инсталации, Водоснабдяване и Канализация, Противопожарни системи, силови и слаботокови електроинсталации, системи за сградна автоматизация на големи обществени, административни и индустриални обекти. www.aymek.com.tr София 1680, бул. България 58, бл. 1, ет. 1, офис 5, тел./ 917 39 70, факс: 02/ 958 58 32

Top