РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

БАЙЕР-БГ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ БАЙЕР-БГНова оптично-фибер лазерна технология повишава производителността Традиционните големи лазерни системи за рязане, които ползват зъбни рейки за движение, се движат с малки ускорения и ниска скорост. От друга страна, когато с малките системи се режат ламарини с големи размери, се налага това да става с преместване на материала. С течение на времето тези два метода са показали, че намаляването на скоростта за сметка на точността или обратното, води до значителен спад в производителността. Последните произведени лазери от класа BLS "Vantage" на Baykal, позволяват рязането на големи обеми с висока скорост и издигат лазерното рязане до нови висоти. По този начин разкрояването на материали с големи размери се извършва с висока скорост и наведнъж. При класа "VANTAGE", благодарение на стъпковите си двигатели и модулната си конструкция, размерите варират от 1500х3000mm до 3200х12000mm. Благодарение на системата с двойна маса за товарене на заготовките и разтоварване на готовите детайли, значително се увеличава ефективността на процеса. С новите оптико-фибер лазерни технологии всички тези предимства прогресивно растат. Благодарение на нея е възможно рязането с високи скорости и значителното намаляване на себестойността. Намаления разход на енергия и минималните разходи за поддръжка и сервиз, правят фибер лазера най-предпочитаният и изгоден вариант за разкрой в наши дни.

Top