Баланс вентили

Начало > ОВК > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2006

За поддържане на хидравличния баланс в отоплителни и охладителни системи

Предназначението на баланс вентилите е да осигурят оптимални хидравлични условия на работа на съоръженията във водните отоплителни и охладителни системи. В България баланс вентилите все още не са добре познати, но в страни като Германия, Дания и Холандия и др. широко се използват. По същество баланс вентилите се разделят на два типа - ръчни и автоматични. Ръчните баланс вентили намират приложение основно в системи с постоянен поток, а автоматичните - с променлив поток.

Системи с постоянен поток

Типични системи с постоянен поток са системите с вентилаторни конвектори. Правилното им функциониране се изразява в подаване или получаване на необходимото количество енергия в точното време. Добре подбраният пад на налягането, отговарящ на изчисления дебит за всяка единица от системата, се задава чрез настройката на ръчния балансиращ вентил. За оптималното функциониране на климатичната система е необходимо да се балансира всеки "център", в който се осъществява разделяне на водния поток. Трябва да има вентили на всяко крайно устройство, в отделните щрангове и отклонения.

Като основен недостатък на ръчните баланс вентили би могло да се посочи, че при всяка промяна в инсталацията (добавяне или отпадане на контури), трябва да се извърши повторна настройка на системата, което е трудоемко и скъпо.

Системи с променлив поток

Системите с променлив поток имат по-висок коефициент на полезно действие, което се дължи на по-ефективното използване на енергията. В резултат от работата на управляващите вентили се променя налягането в инсталацията. Автоматичните вентили стабилизират това налягане. Резултатът от работата им е равенство на текущата стойност на диференциално налягане на всеки един от охладителните или отоплителни колектори със зададеното проектно налягане. При необходимост се осъществява допълнително ограничаване на дебита с помощта на вентил, монтиран на подаващата тръба. Изборът на автоматични баланс вентили гарантира гъвкава работа на климатичната система при промяна на нуждите от отопление или охлаждане.

Принцип на работа на баланс вентилите

Автоматичните баланс вентили представляват пропорционални регулатори, които поддържат константно диференциално налягане в системата и ограничават до минимум смущенията, причинени от работата на управляващите вентили. Както е известно, регулируемите параметри на отоплителни и охладителни системи са - налягане, дебит и температура. Основна характеристика на автоматичните баланс вентилите е голямото им бързодействие, което им позволява да поддържат зададените хидравлични условия в системите, компенсиращи смущенията, внесени от управляващия вентил.

Съществуват различни видове автоматични баланс вентили, изборът на които зависи от условията на работа в конкретната инсталация. Съвременните автоматични баланс вентили се характеризират с висока надеждност и по-добри регулиращи характеристики. Основните управляващи функции, изпълнявани от автоматичните баланс вентилите са:

  • Автоматично поддържане на диференциалното налягане в регулируемия контур;
  • Възможност за ръчно настройване на вентила;
  • Дрениране на регулируемия контур;
  • Ограничаване на максималния дебит и
  • Компютърна диагностика на регулируемия контур на системата.

Част от съвременните автоматични баланс вентили са модулни като конструкция - т.е. могат да бъдат модернизирани или функционалността им да бъде разширена. Например, един ръчен баланс вентил би могъл да бъде доизграден до автоматичен такъв, чрез добавяне на съответната управляваща част.

Използването на автоматични баланс вентили опростява структурата, инсталацията и работата на системата. Отпада необходимостта от използването на спирателни вентили, благодарение на фунцията ръчно затваряне.

Основни предимства

Предимствата на автоматичните баланс вентили са:

  • Намаляване на броя на вентилите в системата;
  • Бързодействие;
  • По-лесна и по-бърза настройка на системата;
  • Минимална поддръжка на системата.

През последните години качеството на автоматичните баланс вентили се увеличава чрез модернизиране на конструкцията им и използване на съвременни производствени технологии и материали. Баланс вентилите се доставят в специална опаковка, която се използва за предпазване от повреди по време на доставката и за топлоизолация - за намаляване на топлинните загуби в системите.

Видове баланс вентили

В зависимост от функционалното си предназначение съществуват различни конструкции баланс вентили, сред основните от който са - предпазни баланс вентили (фиг. 1), баланс вентили с автоматично регулиране на диференциалното налягане (фиг. 2), автоматични ограничители на дебит (фиг. 3), регулатори на дебит (фиг. 4).

Статията продължава в следващ брой на сп. Инженеринг ревю, където ще разгледаме конструктивните и функционални специфики на различни видове автоматични баланс вентили.


Вижте още от ОВКTop