България - официален партньор на WIN 2006

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

Страната ни е официален партньор на панаира за индустриални технологии WIN - World of Industry 2006, който ще се проведе от 16 до 19 март в Истан-бул. През настоящата година България ще участва в WIN с национален щанд, на който български фирми ще имат възможността да представят продукти и услуги, както и да установят търговски взаимоотношения с компании от Турция и региона. Организаторите на тазгодишното издание на WIN планират паралелно с панаира да се проведе богата семинарна програма, включваща презентации, конференции и дискусии. „Разглеждаме специалното участие на български фирми като добра възможност за установяване и разширяване на бизнес изявите на български фирми в Турция", уверяват организаторите. Спо-ред очакванията им над 850 изложители ще представят продукти и услуги на площ от 60 000 кв.м. на WIN 2006. През миналата година панаирът привлече 82 300 посетители от 50 държави. Сред традиционните участници на пана-ира е и издателска къща Ти Ел Ел Медиа.
Top