България заема челно място по привлекателност за автомобилната индустрия

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2017 > 03.04.2017

България заема челно място по привлекателност за автомобилната индустрия | Инженеринг ревю, снимка 1
България заема челно място по привлекателност за автомобилната индустрия

Colliers и Аутомотив Клъстер проведоха проучване сред представители на автомобилната индустрия в страната през втората половина на 2016 г. Основен извод от него е, че България заема челната позиция измежду избрани 10 европейски държави по критерий привлекателност за автомобилната индустрия.

В класацията, създадена за целите на проучването, освен България участват и Румъния, Унгария, Полша, Чехия, Испания, Обединеното Кралство, Италия, Франция и Германия.

“Страните са подредени спрямо индекс, състоящ се от претеглените позиции на всяка държава от списъка. Тежестта на отделните фактори е определена на база отговорите на участниците в проучването в частта “Причини за избор на България”.

Те се умножават по респективната позиция на държавата по отношение на дадения фактор, като се има предвид, че не всеки разход е отразен в проучването.

Подреждането зависи изцяло от изследваните разходи. Колкото по-малък е индексът, толкова по-добри условия предоставя съответната страна”, обясняват методологията организаторите на проучването.

Профил на компаниите
Друг факт, който става ясен от доклада на Colliers и Аутомотив Клъстер, е че в България вече са налице около 100 големи компании производители на компоненти за почти всеки бранд от международната автомобилна индустрия.

По-голямата част от тях са първо, второ и трето ниво доставчици, като в държавата има един производител със завод за сглобяване. Компаниите за развойна дейност са фокусирани върху подобряването на автоматизацията при производство, както и върху проектирането на съвременни електронни системи.

Разположени са във всички региони на България, като Южна България регистрира по-голяма активност. В индустрията има над 33 000 заети. Приходите, генерирани от компаниите в този сегмент за 2015 г., възлизат на 1,55 млрд. евро и съставляват 3,5% от БВП на страната.

Основни предимства на България
Компаниите, участвали в проучването, определят като основни предимства на България ниските разходи за труд (50%), членството ни в ЕС, както и близостта до клиенти и производители, които се нареждат на второ място по важност за 45% от респондентите, следвани от данъчните облекчения при развиване на дейност в общини с висок коефициент на безработица (36%). Сред критериите са и ниските разходи за недвижими имоти и за електричество, наличието на валутен борд, достъпност и качество на работната сила.

Предизвикателствата пред бизнеса, които са идентифицирани, са липсата на достатъчно квалифицирана работна сила – проблем за 35% от споделилите мнение, бюрокрацията се нарежда на второ място (22%), неефективната съдебна система (13%), наред с тях корупцията, недостигът на големи клиенти и фактът, че голяма част от доставчиците се намират зад граница.

Проучването на Colliers и Аутомотив Клъстер разглежда и типа на площите, използвани от автомобилната индустрия – собствени/реновирани, наети, строени по поръчка/притежавани или строени по поръчка/наети.

Повече от половината запитани се помещават в собствени/реновирани фабрики. Една пета от анкетираните използват притежавани, строени по поръчка, сгради.

Перспективи
Участниците в проучването прогнозират по-добро представяне на държавата в макроикономически аспект, постигане на по-високи приходи през тази година, увеличаване на числеността на персонала, повишаване на инвестициите в оборудване и разширяване в рамките на текущото местоположение.

Това, което посочват като необходимо условие за реализирането им, са повече инвестиции в обучение, по-тясна връзка между образованието и бизнеса и развитие на инфраструктурата в съответствие с нуждите на индустрията.Ключови думи: автомобилна индустрия, Аутомотив Клъстер, ColliersTop