Българските фирми предлагат осветители на съвременно техническо ниво

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

Васил Йотов, управител на фирма КОВАС

По какъв начин постоянните технологични оптимизации в производството на осветление променят пазара и налага ли това генерални промени в маркетинговата стратегия на участниците?
Развитието на технологиите винаги е диктувало промените на технологичния пазар. Светодиодните лампи бързо стават все по-ефективни и навлизат във всички сфери на живота, измествайки старите източници на светлина.

Новата технология създаде предпоставки за предлагане на осветление, което се очаква да работи 7-10-12-15 години и след това осветителите да бъдат сменени с нови, по-ефективни, като през този период сметките за ел. енергия са минимални и не се налагат почти никакви замени на лампи и отстраняване на повредени баласти. С устремното развитие на новите LED технологии промените в маркетинговите стратегии на пазарните участници в този сектор са неизбежни.

Осветителната технология сега и в бъдеще ще позволява да се предлагат цели осветителни уредби и интелигентни системи за управление, а не лампи, баласти, пускови устройства, ел. кондензатори и други елементи на осветителите, както беше досега.

Смятате ли, че българският пазар на системи за осветление е достатъчно развит и подготвен да се адаптира към динамиката на развитие на технологиите?
Да, хората от технологичните фирми у нас са в крак с времето и предлагат осветители на съвременно техническо ниво. Новите тенденции в осветителната техника са познати на нашите технологични фирми и на пазара могат да се намерят последните постижения на българските производители и на водещите световни светлотехнически фирми.

Българските производители на осветители със светодиоди предлагат осветители по поръчка на клиента, който може да поръча формата, размерите, цвета, количеството на излъчваната светлина, дълготрайността на осветителя и на светодиодния модул.

Кои са според вас водещите приоритети на инвеститорите при избора на осветителни тела и системи?
Изборът на осветление днес у нас зависи от цената на лампите и осветителите, като се отдава предпочитание на най-евтините лампи и осветители. Нашите и чуждите частни фирми се консултират с професионалисти и търсят енергийната ефективност на преустроената осветителна уредба и възможно най-късия период на откупуване на капиталните вложения чрез спестяване на пари за ел. енергия за осветление.

Ако резултатите от анализа покажат приемлив период на откупуване на инвестицията, то клиентът е готов да вложи дори голяма сума пари за ново осветление на високо качествено ниво.

В каква посока трябва да се работи за развитието на пазара и производството на осветителна техника в дългосрочен план?
Административните мерки могат да променят нашата нормативна уредба и да дадат път на високото качество и на по-голямата енергийна ефективност на изкуственото осветление у нас. Въвеждането на нови процедури за проектиране, изграждане и техническо обслужване на осветлението също биха допринесли за по-високото качество на българското осветление. Премахването на порочните практики при финансирането и реализирането на осветителни проекти в българските общини също ще помогне за развитието на пазара.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top