Българските КИП и А производители в ЕС

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2007

Очакванията на бранша за членството ни в Европейския съюз са по-скоро положителни, показват резултатите от проучване на редакцията

"И ний сме дали нещо на промишлената автоматизация", с основание твърдим днес, в зората на членството ни в ЕС. Защото посрещнахме Европейския съюз с добре развито родно производство на контролно-измервателни уреди и стабилни производствени фирми, отвоювали мястото си на българския индустриален пазар и на ред външни пазари. Затова, в първите дни като членове на Европейския съюз напълно резонно си задаваме въпросите - Ще намерят ли своето място българските КИП и А производители в общоевропейския пазар? Ще запазят ли независимостта си или ще бъдат погълнати от доста по-мощните си европейски събратя? Конкурентни ли са изделията, които произвеждат? Това е малка част от отговорите, които браншът на индустриалната автоматизация търси. Защото, за родното ни производство на контролно-измервателни прибори времето е разделно.

Едва преборили се със стагнацията през деветдесетте, българските производители са изправени пред още по-голямо предизвикателство. От една страна, им се налага да работят на огромен като мащаби пазар със силни производители с многогодишен опит, солидни финансови ресурси, утвърдена търговска и маркетингова стратегия, широка гама изделия с европейски сертификати. От друга страна, членството в ЕС разширява многократно броя на потенциалните клиенти, увеличава възможностите за откриване и запълване на неинтересни за големите играчи пазарни ниши, като освен това повишава интереса от страна на западните компании към различни форми на коопериране в името на двустранния икономически просперитет.

Ще имат ли технически, производствен и човешки ресурс, както и нужните познания и гъвкавост, родните производители, за да извлекат ползи от обединения европейски пазар е въпрос, чийто отговор ще открием в бъдеще време. За бранша остава надеждата, че ще

запазим родното си производство

на контролно-измервателни уреди. Защото говорим за високотехнологични изделия, изискващи сериозен инженерен потенциал и техническо ноу-хау - което означава високо ниво на бранша като цяло. А, защо не и тъй като добавената стойност в крайна сметка остава у нас. Като не забравяме, че става дума за производители, които продължиха създадените традиции в микропроцесорните технологии от годините на социализма. И без да вдигат много шум около себе си, занимавайки държавата и обществото с проблемите си, успяха да се запазят, развият и утвърдят като сериозни пазарни играчи, позиционирали се в точна пазарна ниша.

Потърсихме отговорите на всички въпроси около

бъдещето на българското КИП и А производство

в Европейския съюз съвместно с местните производствени фирми от бранша. Редакцията благодари на колегите, които въпреки натовареността си и кратките срокове се отзоваха на инициативата ни да изложат вижданията си за състоянието и развитието на КИП и А пазара във връзка с членството ни в ЕС. В анкетата, организирана от списание Инженеринг ревю, се включиха фирмите Вектор 1, Делта Инструментс, ЕСА, Интерприборсервиз, Инвест Електроникс, СД Интиел - Тодорови и Сие, Изоматик Комплект, Комикон, Комеко, Маркон, МИГ - ГГ, Микросист, Ринг Инженеринг, СГК Скала, Соникс, СТС Електроникс и Унисист Инженеринг. Благодарим и на колегите от Термо Електроник, но тъй като попълнената от тях анкета пристигна след редакционното затваряне на броя, информацията в нея не е включена при пресмятането на резултатите.

Представяме ви получената информация в обобщен вид, като се надяваме, че резултатите достатъчно красноречиво говорят за настроенията, нагласите и очакванията на бранша като цяло.
Top