Българските LED производители имат технологични постижения на световно ниво

ОсветлениеВъв ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

проф. д-р инж. Христо Василев, Технически университет – София

Уважаеми проф. Василев, какво е състоянието на българския осветителен бранш в момента?
Осветителният бранш вече изживя първоначалния етап от развитието си, в който повечето фирми бяха вносители, а производителите бяха малко. Постоянно се появяват нови участници, като освен традиционните производители на осветителна техника дойдоха и много хора от софтуерния бизнес, микроелектрониката, автоматизацията и от други области, които поради кризата търсеха алтернативни сфери за изява.

Това се оказа изключително полезно за бранша, тъй като на практика обедини широк кръг от познания и създаде предпоставки за ускорено развитие на нашия бизнес. Днес българските производители имат постижения в областта на светодиодното осветление, които са на световно равнище. Предлагат се офисни и промишлени светодиодни осветители със светлинен добив 130 lm/W, което изпреварва дори резултатите на водещи европейски производители.

Сериозно внимание започна да се обръща на качеството и гаранцията. Всичко това е благодарение на Камарата по осветление, на това, че българските производители комуникират помежду си, състезават се в най-добрия смисъл на думата. Това им помогна бързо да се променят, преструктурират, да извървят целия този път за кратък период от време.

С какви проблеми трябва да се справят българските производители?
Големият проблем на българските производители са пазарите. Всяка страна пази местния си пазар, а ние сме като разграден двор. Браншовата камара полага големи усилия да се въведе ред. Искаме да има ясни правила за всички участници. Започнали сме тази битка и макар въвеждането на ред на пазара да не е лесно, след като във всички останали държави има такъв, трябва и ние да го направим.

Не бива да се чувстваме като чужденци в собствената си страна. Искаме към българските производители да се отнасят с уважение, а не с пренебрежение. Не искаме никакви преференции, а да бъдем поставени при равни условия.

Бихте ли очертали основните тенденции в развитието на светодиодното осветление?
На първо място, бих поставил светлинния добив на светодиодите. Той има потенциал още да расте - може да достигне до 270 lm/W в следващите години, в лабораторни условия вече са постигани и 303 lm/W. Тук говорим за осветители с индекс на цветопредаване Ra 80 и цветна температура 4000 К - осветление за офиси и производствени халета.

В момента има такива светодиоди с 200 lm/W. При уличното осветление се постига индекс на цветопредаване 70, пак при 4000 К. Цветната температура е изключително важен показател, който оказва влияние върху здравето на хората. 4000 К е температурата, подходяща за производствени и офис помещения, както и за улично осветление, 3000 К за помещенията, в които пребивават подрастващи.

Потенциал за развитие има и в повишаването на ефективността на оптичните системи и преодоляването на проблемите с термичния мениджмънт. Друг проблем са драйверите. Некачествените драйвери създават големи проблеми, компрометира се светодиодното осветление.

Как виждате бъдещето на светодиодната индустрия у нас?
Бъдещето на българската светодиодна индустрия е в местния пазар. Не твърдя, че трябва да се предлага само българско, но това, което се продава, трябва да бъде качествено. Масово купуваните турски и китайски осветители не са по-евтини, нито по-качествени. Има български осветители, които са два пъти по-икономични, с два пъти по-дълги гаранции и много по-евтини, но не се купуват.

Европейският пазар също е голям шанс за българските производители, чието преимущество е относително ниската цена на работната ръка. Тук обаче няма голям потенциал в бъдеще, тъй като всичко се автоматизира, затова и производителите трябва да вложат средства в автоматизация и механизация, за да бъдат конкурентоспособни.

Друго важно условие са работещите регулаторни механизми, както и достъпът до обществени поръчки. Трябва да се въведат ясни и прозрачни критерии за оценка на обществени поръчки. Подготвяме такива критерии за уличното осветление, предстои и за вътрешното осветление. До 2020 г. само в областта на уличното осветление ще има обществени поръчки за около 700 млн. лева. Трябва да се борим да усвоим този пазар и от максимален дял да се възползва българската индустрия.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО

Top