Балиращи преси за рециклиране на отпадъци

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8/2022 > 30.11.2022

  • Също толкова важно, колкото генерирането на приходи, е това, че рециклирането с помощта на балираща преса не позволява ценните материали да постъпят във вече натоварения поток от отпадъци

  • Изборът на балираща машина обикновено зависи от материалния поток, от това колко тона отпадъци на час ще се преработват, на колко смени ще се работи и от теглото на балите

  • Според специалистите двуцилиндровите преси са най-адаптивните и универсални балиращи машини, които могат да поемат всякакви видове материали, предвидени за рециклиранеБалиращите преси са машини, използвани широко в процесите на управление на отпадъци. Работният принцип на различните видове балиращи преси на практика е един и същ. Рециклируем материал като картон, алуминий, пластмаса, хартиени продукти, термосвиваемо фолио, гуми или цветни метали се зареждат в камерата на машината. Плоча, прикрепена към края на хидравличен цилиндър компресира материала до достигането на желания размер на балата. След това тя се овързва с тел или лента и се отстранява от машината върху количка, палета или високоповдигач. Впоследствие балата се транспортира за рециклиране и предоставяне на добавена стойност. Също толкова важно, колкото генерирането на приходи, е това, че рециклирането с помощта на балираща преса не позволява ценните материали да постъпят във вече натоварения поток от отпадъци, дава възможност за поддържане на работната зона чиста и eелиминира пожарни и други видове опасности.

 

Видове

Въпреки общия работен принцип, не всички балиращи преси са еднакви. Поради това изборът на машина с възможности, отговарящи на уникалните потребности на дадена компания, е от ключово значение. Затова, за да се избере правилната балираща преса, е от помощ доброто познаване на различните видове машини, предлагани на пазара.

Вертикалните балиращи преси са сред най-широко разпространените машини от този вид. Те преработват рециклируемите отпадъчни материали, използвайки насочена надолу сила. Те са много по-малки от повечето балиращи преси и често могат да работят в помещения със стандартна височина на тавана от 2,40 м. Поради по-компактните си размери, вертикалните балиращи преси са идеалното решение за компании, разполагащи с ограничено пространство. Макар размерът да може да понижи ефективността им спрямо по-големи балиращи преси, цената им често е много по-ниска.

Хоризонталните балиращи преси също са изключително популярни машини в сектора на управление на отпадъци. Те са много по-големи от вертикалните – дължината им може да достигне до над 10 м. Благодарение на размерите си хоризонталните балиращи преси могат да балират голямо количество материал, поради което се препоръчват за компании, генериращи над 100 тона рециклируеми отпадъци месечно. Те са подходящо решение за центрове за рециклиране, дистрибуционни центрове или площадки за скрап, при които обемите от продукти за балиране са големи и балирането трябва да се осъществи бързо и в бали с висока плътност. Хоризонталните балиращи преси могат да бъдат захранвани на ръка или посредством конвейер, като вторият вариант предлага възможност за реализирането на редица различни конфигурации.

Автоматичните балиращи преси балират материала всеки път, когато камерата е изцяло запълнена, без да са необходими каквито и да било ръчни операции. Автоматичните хоризонтални балиращи машини обикновено извеждат балата върху конвейер, от който тя се натоварва за транспортиране към центрове за рециклиране или депа. Безспорно най-важната полза, която носи една автоматична балираща машина, е същественото редуциране на разходите за труд. Машината автоматично прехвърля отпадъчните материали в бункера, запълва камерата и обработва балата, докато не стане готова за транспортиране. Автоматичните балиращи преси индиректно, но съществено допринасят и за увеличаване на приходите чрез подобряването на ефективността и безопасността на работния процес. Те обикновено се препоръчват за компании, които генерират над 150 тона рециклируеми отпадъци на месец.

Затворените хоризонтални балиращи преси са проектирани за създаването на изключително плътни, висококачествени бали от преработени материали. Тази плътност до голяма степен се дължи на затворената конструкция на машината. Разположената в края на камерата на балиращата преса затворена врата предоставя издръжлива повърхност, към която да се притисне материалът, което спомага за компактирането на отпадъците. След компактирането, балата се извежда през вратата, което дава възможност за лесното й отстраняване от машината. Поради широкия захранващ отвор на затворените хоризонтални балиращи преси, те могат да се използват за обширна гама от материали с разнообразни размери.

За компании, които имат работа с големи количества рециклируеми отпадъци, двуцилиндровите балиращи преси са отлична опция. Те на практика не се различават по нищо друго от останалите балиращи преси, освен по това, че имат два цилиндъра – един за събиране и компресиране на материала в камерата и един за извеждане и завързване на балата. Тези балиращи машини също разполагат с голям захранващ отвор, което позволява по-бързото навлизане на повече материал в пресата. Благодарение на този ефективен дизайн двуцилиндровите балиращи преси могат да обработват голямо количество и разнообразие от материали като пластмаса, картон, скрап и текстил.

На пазара се предлагат и специални балиращи преси, които пробиват опаковки, съдържащи течности, което позволява течността да се оттече по маркуч или тръба. След това машината балира останалия алуминий, полетилен терефталат или TetraPak опаковки за рециклиране. Това е важно за компании, разполагащи с продукти с изтекъл срок на годност, които трябва да бъдат унищожени. Тези балиращи преси могат да имат вертикална или хоризонтална ориентация. Някои използват същия принцип като останалите машини, но имат зъби в камерата, които пробиват кеновете или бутилките. Други имат барабанни трошачки, които се въртят на високи обороти и пробиват материалите по този начин.

 

Избор на балираща преса

Изборът на балираща машина обикновено зависи от материалния поток, от това колко тона отпадъци на час ще се преработват, на колко смени ще се работи и от теглото на балите. Балиращата преса и размерът й не трябва да се избират единствено въз основа на настоящите обеми, нужно е да се предвидят и бъдещи увеличения, в случай че клиентът сключи допълнителни договори, в резултат на което в съоръжението ще започне да постъпва повече материал. Не е добре балиращата преса да е с по-малък капацитет от съществуващия, така че всичко се свежда до доброто разбиране на целите на процеса и желаните допълнителни компоненти, които могат да осигурят допълнителен капацитет. Предлагат се например конфигурации на двуцилиндрови преси с капак, който може да удвои капацитета за преработване на пластмасови контейнери при използване на същата мощност.

Ако отпадъчният поток се измени, тогава може да се наложи закупуването на различна балираща машина. Например, в случай че процентът на пластмасата скочи, е добре да се обмисли опцията за закупуване на двуцилиндрова балираща преса. От друга страна, ако делът на пластмасата намалее, а се увеличи съдържанието на влакнести материали, по-подходящи са едноцилиндровите балиращи машини. Според специалистите двуцилиндровите преси са най-адаптивните и универсални балиращи машини, които могат да поемат всякакви видове материали, предвидени за рециклиране.

Преди години опитът, с който разполага операторът, беше определящ фактор за това колко добре работи една балираща преса. Според експертите това вече не е така. Днес повечето от машините, използвани в едно рециклиращо предприятие, могат да бъдат настроени автоматично. Операторите могат лесно да бъдат обучени да сменят режимите на съвременните балиращи машини спрямо параметрите на преработвания материал. Ако например влагосъдържанието на материалния поток се измени, операторите трябва да могат да настроят машината така, че да се запази целевото тегло на балите.

 

Поддръжка

Поддръжката е ключов фактор, независимо от това дали пресата е с отворена конструкция, автоматична едноцилиндрова или двуцилиндрова. Степента й зависи от това колко материал преработва машината и колко замърсен е той. Важно е екипът по поддръжка ножовете регулирани и маслото да е чисто, като това налага рутинното вземане на проби от него. Някои производители предлагат тази услуга, водейки регистър с данни от анализираните проби хидравлично масло, което позволява засичането на тенденции. Ако маслото съдържа метални частици, това може да е индикатор за проблем с хидравличния цилиндър. Тези метални фрагменти могат да бъдат отстранени чрез филтрация или подмяна на маслото. Замърсителите в маслото могат да редуцират вискозитета му, което може да доведе до влошаване на ефективността на машината и възникване на повреди. Необходимо е да се състави програма за поддръжка на балиращата преса, в която да се очертае план за ежедневни, седмични, месечни и годишни дейности по инспекция, който операторите и обслужващият екип да следват.

От ключово значение е да се поддържа безопасността на персонала при извършване на дейностите по поддръжка. Това не предполага само вземането на адекватни мерки за гарантиране на безопасността на служителите по време на инспекция/почистване/ремонт, но и планирането им с достатъчна честота с цел предотвратяване на потенциални проблеми при нормална експлоатация на балиращата машина.

Целесъобразно е да се поиска и списък на критичните части на балиращата преса от доставчика или производителя и да се следи наличността на резервни части. По този начин може да се минимизират престоите при ремонт на машината, както и загубите от прекъсване на технологичния процес.


Вижте още от Машини


Ключови думи: балиране, балиращи преси, балиращи машини, рециклиране, управление на отпадъциРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top