РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Баркод Системи България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Металообработка, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Баркод Системи БългарияЕТИКЕТИРАЩИ
РЕШЕНИЯ ЗА 
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ ДО 1250°С

 

ЕТИКЕТИРАЩИ РЕШЕНИЯ ЗА МЕТАЛОПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА: алуминиеви слитъци,
стоманени слитъци, метални плочи и ламарина,
тръби, тел, преминаващи галванизация изделия

 

НАДЕЖДНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПРИ ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ

 

• Подобряват проследимостта и управлението по веригата на доставки


• Покачват удовлетвореността на клиентите


• Намаляват риска от човешка грешка


• Покачват продуктивността


• Повишават сигурността

 

 

Баркод Системи България

София
ул. Неделчо Бончев 41, ет. 3
тел: 02 973 0075

Варна
ж.к Възраждане III
ул. Поп Димитър 5, офис 4
тел: 052 572 600,
e-mail: info@barcodes.bg
www.barcodes.bgДруги рекламни публикации на Баркод Системи България

Top