РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, юни 2023 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, 2023 > Баркод Системи БългарияБаркод Системи България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Баркод Системи БългарияЕТИКЕТИРАЩИ
РЕШЕНИЯ ДО 1250°С

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕТАЛОПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА: алуминиеви и стоманени слитъци, метални
плочи и ламарина, тръби, тел, преминаващи галванизация изделия


НАДЕЖДНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИ ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ

 

• Подобряват проследимосттта и управлението по веригата на доставките

• Намалява риска от човешка грешка

• Повишава сигурността


Баркод Системи България


София, ул. Неделчо Бончев Ne41, ет. 3; тел: 02 973 0075
Варна, ж.к Възраждане 111, ул. Поn Димитър 5, офис 4
тел: 052 572 600; e-mail: info@barcodes.bg

 

www.barcodes.bg


Top