БАВ проведе национален семинар за водомерното стопанство

Начало > В и К > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7/2015 > 18.12.2015

БАВ организира първия национален семинар за водомерното стопанство
БАВ организира първия национален семинар за водомерното стопанство
БАВ организира първия национален семинар за водомерното стопанство

Hа 1 и 2 октомври т. г. в Старосел се състоя национален семинар “Водомерно стопанство в отрасъл ВиК”. Събитието, организирано от Българската асоциация по водите (БАВ), привлече над 60 представители на общинските ВиК дружества, държавната власт и бизнеса.

В него взе участие и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който информира присъстващите за конкретните дейности на министерството, касаещи сектора. Списание Екология & Инфраструктура на издателство за професионална техническа периодика Ти Ел Ел Медиа бе единствен медиен партньор на мероприятието.

 

Семинарът, част от станалата традиционна международна конференция “Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи”, бе открит от инж. Иван Иванов, председател на БАВ, който приветства присъстващите и очерта акцентите в програмата. “Известно е, че именно водомерите могат да бъдат в основата на търговските загуби на вода”, коментира инж. Иванов.

Програмата на събитието започна с панел, посветен на актуалната картина по ОП Околна среда 2014-2020 г. и реформата в сектора. В него взеха участие представители на Министерството на околната среда и водите и Комисията за енергийно и водно регулиране. Теоретичната част бе последвана от фирмена презентация на фирма Акварор, посветена на водомерите iPerl.

Вторият панел от семинара, с модератор Атанас Паскалев, член на УС на БАВ, постави акцент върху институционалната и законова уредба, свързана с измерването в отрасъл ВиК. Присъстващите имаха възможност да се запознаят с изискванията към водомерите, използвани за измервания, свързани с търговски плащания съгласно Закона за измерванията, представени от Боян Йочков, главен инспектор в ДАМТН.

Главният инженер на ВиК Стара Загора Пеньо Пейков представи успешно реализирания в града проект за монтиране на 30 хиляди апартаментни водомера с дистанционно отчитане в кв. Железник, който, въпреки значителната първоначална инвестиция от страна на дружеството, води до безспорна оптимизация на работата и редуциране на разходите.

Представителите на Софийска вода Павел Михайлов, старши мениджър Техническа поддръжка клиенти, и Пламен Рачев, мениджър ДМА/ПМА програми, запознаха присъстващите с опита и приоритетите на дружеството в управлението на водомерното стопанство.

Участниците получиха и полезна информация за някои продуктови новости в областта. Иво Петков, консултант във фирма Юроком 2000, представи система за радиоотчитане на потреблението на вода. Системите за рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води, част от портфолиото на МЦ-Баухеми, бяха презентирани от Костадин Костадинов, управител на компанията.

Семинарната програма продължи и на следващия ден с тема с практическа насоченост “Подбор, оразмеряване и добри практики във водомерното стопанство”, чийто модератор бе проф. Ганчо Димитров, член на УС на БАВ. Тончо Пиперков, организатор АСУВ във ВиК – Силистра представи реализацията на проект за монтиране на водомери с дистанционно отчитане в града. Проф. Ганчо Димитров се спря на критериите за избор и оразмеряване на водомери за сгради.

Третият панел включваше и фирмените презентации на италианската компания Bimatik, представена от Енрико Берточи, на тема “Точен мониторинг във водоснабдителните мрежи” и интелигентното решение за дистанционно отчитане на водомери – Ready, представено от Диана Младенова, управител на ДМ Арматурен.


Вижте още от В и К


Ключови думи: водомерно стопанство, ВиК сектор, воден сектор, БАВ, Акварор, МЦ-Баухеми, ДМ Арматурен, Юроком 2000, BIMATIKTop