Байер-БГ, инж. Баяр Делимехмед: Машините, които продаваме, се ползват в почти всички области на българската индустрия

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2014

инж. Баяр Делимехмед,
 управител на Байер-БГ,
пред сп. Инженеринг ревю

Инж. Делимехмед, фирма Байер-БГ оперира на пазара вече повече от 10 години. От позицията на натрупания опит, каква беше 2013 г. за вас и какви са очакванията ви за 2014-та?
2013 година беше най-успешната година за нас след кризата. През тази година достигнахме и надминахме нивото на годините преди кризата като обем и брой на продажбите. През 2014 година предвиждаме най-малко да задържим това, което достигнахме през отминалата 2013-та.

Като какъв може да се определи периодът за българския пазар на машини? Кои фактори определят основните тенденции на него?
Докато преди се купуваха повече универсални машини, то в последните години вече се търсят високотехнологични и големи машини с по-големи възможности като машини за рязане на метали с фибер лазер. Линии за производство на определени детайли и машини с ЦПУ, където влиянието на човешкия фактор по отношение на качество и производителност е сведено до минимум.Това е напълно разбираемо, като се има предвид пазарът на работна ръка в България.

Компанията ви представлява в България редица чужди производители. На какви критерии трябва да отговаря даден производител, за да влезе в листата с ваши партньори?
Нашата фирма представлява няколко чужди фирми, които са с лидерски позиции всяка в своята област като COHERENT LAZER, JORNS, AKBEND, BAYKAL, EUROSTAMP, DIRINLER и други. Нашите партньори произвеждат машини, които са с най-високо качество и на световно ниво. Качеството на продаваните машини е най-важният фактор за нас.

По ваши наблюдения, кои продукти са сред най-търсените на местния пазар? Какви са причините за това?
Мисля, че отговорих на този въпрос преди малко, но да повторим: най-търсени са високотехнологичните машини, при които влиянието на човешкия фактор по отношение на качеството и производителността е незначително.

В кои области на българската индустрия са основните ви реализации? Бихте ли разказали за някои от проектите, осъществени с ваше участие?
Машините, които продаваме, се ползват почти във всички области на българската индустрия и най-вече в производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост, строителството, машиностроенето, в производство на машини и съоръжения за здравеопазването, корабостроене, вятърни генератори и др.

По-важни проекти, осъществени през изтеклата година по програмите за повишаване конкурентоспособността на българската икономика и зелена енергия, са на фирмите: Ники - гр. Правец, Стимекс - гр. Хасково, Хранитех - гр.Стара Загора, Аспро - гр. Стара Загора, Туристстрой - с. Царацово, Самиташ металбау - гр. Пловдив, Термоинвест - гр. Търговище и др.Ключови думи: Байер-БГ, машиностроене, ЦПУTop