БДС EN 62381:2012 - Автоматизирани системи в преработващата индустрия: Заводски приемни изпитвания (FAT), приемни изпитвания на място (SAT) и интегрирани изпитвания на място (SIT)

Начало > Автоматизация > Сп. Инженеринг ревю - брой 1/2016 > 29.02.2016

БДС EN 62381:2012 - Автоматизирани системи в преработващата индустрия: Заводски приемни изпитвания (FAT), приемни изпитвания на място (SAT) и интегрирани изпитвания на място (SIT). Източник: rgbstock.com | Инженеринг ревю, снимка 1
БДС EN 62381:2012 - Автоматизирани системи в преработващата индустрия: Заводски приемни изпитвания (FAT), приемни изпитвания на място (SAT) и интегрирани изпитвания на място (SIT). Източник: rgbstock.com

Cтандартът БДС EN 62381:2012 - “Автоматизирани системи в преработващата индустрия. Заводски приемни изпитвания (FAT), приемни изпитвания на място (SAT) и интегрирани изпитвания на място (SIT)” на 21 април 2015 г. заменя и отменя прилаганата дотогава в България версия БДС EN 62381:2007. БДС EN 62381:2012 е издаден от Технически комитет ТК-0/ПК-21 - Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация.

Предпоставки за разработване и въвеждане на стандарта
В преработващата индустрия все по-масово се прилагат мерки за съкращаване на периода за изпълнение на различни проекти и дейности. Същевременно се повишава комплексността на платформите за автоматизация поради необходимостта от повече на брой свързани системи и интегрирането на нови комуникационни технологии и стандарти, например Fieldbus.

Практиката показва, че за ефективното разработване, изпълнение и внедряване на автоматизирани системи в преработващата индустрия е необходимо тясно сътрудничество между производственото предприятие, системния интегратор и компанията разработчик на съответната автоматизирана система. Нужно е да бъдат предварително формулирани специфичните функции, които системата трябва да изпълнява, както и всяка от тях да бъде изпитана на място в производствени условия.

Ето защо се налага изготвянето и въвеждането на стандарт, който да зададе съответните спецификации и изисквания към изпитванията на автоматизирани системи в преработващата индустрия. Основна негова цел е да координира и ускори процеса на разработване, внедряване и тестване на такива системи, както и да изясни отговорностите на всяка от страните в процеса.

Област на действие
Международният стандарт IEC 62381:2012, издаден в България като БДС EN 62381:2012, дефинира процедурите и спецификациите, свързани с провеждането на заводските приемни изпитвания (FAT), приемните изпитвания на място (SAT) и интегрираните изпитвания на място (SIT) на автоматизирани системи в преработващата индустрия.

Тези изпитвания се извършват, за да се докаже, че системата за автоматизация е в пълно съответствие със зададените от стандарта и производителя критерии. Описанието на процедурите и дейностите, зададено в стандарта, може да бъде използвано като ръководство при провеждането на изпитания в различни индустрии и адаптирано към съответния процес, съоръжение или оборудване.

Особености на прилагането
Стандартът, разработен от Международната електротехническа комисия (International Electrotechnical Commission, IEC), въвежда ясни, адаптируеми и лесно изпълними процедури за изпитване на доставените системи за автоматизация в реални производствени условия. Документът не обхваща инженерните и производствени дейности преди извършването на тези изпитания.

При прилагането на IEC 62381:2012 (съответно БДС EN 62381:2012) във фармацевтичната, хранително-вкусовата, медицинската или други специализирани индустрии е необходимо координирането на изпитанията и с другите валидни за съответния сектор стандарти, процедури и регулации. Такива са например стандартът за добри автоматизирани производствени практики във фармацевтичната индустрия Good Automated Manufacturing Practice (GAMP), т. нар. стандартни оперативни процедури (Standard Operating Procedures, SOP), зададени от съответните стандартизиращи органи в различните области и др.

Основни изменения в сравнение с предишните версии
Международният стандарт IEC 62381 е изготвен и публикуван от Подкомитет 65E: Устройства и интеграция в производствени системи на Технически комитет 65 на IEC: Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация на Международната електротехническа комисия.

Новата версия на стандарта 62381 заменя и отменя първата версия на документа, публикувана през 2006 г. и издадена у нас като БДС EN 62381:2007. Последната версия съдържа техническа ревизия, която се състои в дефиницията на документите, споменати в стандарта в съответствие с изискванията на IEC 627081, който предстои да бъде публикуван.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: БДС EN 62381:2012, IEC 62381:2012, автоматизирани системи, преработваща индустрия, заводски приемни изпитвания, приемни изпитвания на място, интегрирани изпитвания на мястоTop