БЕК със сертификат за обследване в индустрията

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2006

Към първите фирми в страната, получили сертификат от Агенцията за енергийна ефективност, даващ им право да извършват обследване за енергийна ефективност и сертифициране на промишлени обекти, се присъедини и Българска Енергетична Компания (БЕК). "Основна задача на обследването е да се установи консумацията на енергия, нивото на технологиите и управлението на обекта, икономията на топлинна енергия и топлосъхранението на промишления обект, съответствието със стандартите и нормативните изискванията за енергийна ефективност", коментират от БЕК. "Консултантските услуги, които извършва БЕК, помагат на промишлените предприятия в страната да се изправят пред най-сложните съвременни технологични предизвикателства, да увеличат финансовата възвращаемост на своите инвестиции, да постигнат оптимални резултати, както и да избегнат скъпоструващи експерименти и грешки", заявяват в допълнение от Българска Енергетична Компания. От фирмата информират, че при осъществяване на дейността си работят съвместно с водещи фирми в областта, както и с членовете на Камарата на фирмите, извършващи енергийни обследвания и сертифициране на сгради, и Асоциацията за енергийни анализи.
Top