Белла България с оборот над 130 млн. евро за 2010 г.

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2011

Белла България с оборот над 130 млн. евро за 2010 г.

Белла България е основана през 1992 година. Днес компанията е водеща в хранителната индустрия в страната, като осигурява работа на 3500 служители в България. Портфолиото й включва над 200 продукта. Тя е водеща в месопреработвателния бранш (55%), при точените кори и бутер тестото (>90%) и е най-големият български производител на маргарини. Нейните най-популярни марки са Белла, Фамилия, Томми, Леки, Сачи, Народен, Орехите.

Оборотът на компанията за м. г. надхвърля 130 млн. евро. Производството е с дневен капацитет над 300 т. Компанията използва модерни технологии за мониторинг
на производствени процеси и е внедрила системи за управление на качеството (ISO 22000, IFS).

Компанията развива бизнес и в Югоизточна Европа. Белла България изнася продукцията си на четири континента.

„Белла България поставя устойчивото развитие в центъра на своя бизнес”, заявява г-жа Елза Маркова, изпълнителен директор на компанията. „Тази устойчивост основаваме на три основни стълба – да бъдем двигател на иновациите в индустрията, да се фокусираме върху вътрешните (служителите) и външните клиенти (потребителите и бизнес партньорите) и да проявяваме грижа и уважение към хората и природата. На своите партньори гарантираме, че продуктите, които предлагаме на пазара, са с постоянно качество, на най-добрата цена във всички ценови сегменти и че винаги се стремим да отговаряме на потребителските очаквания. Грижата за хората и околната среда също са наш приоритет. Изграждането на партньорства, основани на взаимно доверие и лоялност, е ключът към успеха ни”, категорична е г-жа Маркова.
Продуктите, предлагани от Белла България, се произвеждат в 9 преработвателни предприятия, разположени в регионите на Пловдив, Добрич и Ямбол. Дейността стартира през 1992 г. Оборудването в тях е високотехнологично. В избора си компанията се доверява на водещите международни компании, които предлагат най-модерните технологични решения за прилагане на стандартите за качество и безопасност на производствените процеси и на актуалните изисквания за енергийна ефективност.

Производството на тестени продукти е оборудвано с автоматизирани линии за кори, бутер тесто и бутер баници. Технологията е от най-висок клас и позволява запазване на качеството на продуктите за по-дълъг период без използване на консерванти.
По думи на представители от компанията, едно от последните иновативни технологични решения е опаковането на корите в термоформинг с модифицирана среда
Така се предлагат охладени кори, които могат да се транспортират на дълги разстояния, запазвайки високото си качество. Напълно автоматизиран е и контролът на хладилните инсталации.

„Внедрили сме системи за контрол и проследяване на качеството и безопасността НАССР и ISO 9001”, разказват от Белла България. „В месопреработвателните ни фабрики е внедрен стандартът ISO 22000. Следи се всяка критична точка от приема на суровините до готовия продукт. Постъпващите суровини са от регламентирани доставчици, гарантиращи произхода и чистотата им. Суровините са опаковани в надеждни опаковки и се доставят със специализиран хладилен транспорт. На всяка партида суровини се извършва органолептичен контрол – цвят, мирис, примеси и други. Контролни проверки за физико-химичните и микробиологичните характеристики на постъпващите суровини се извършват в акредитирана лаборатория. При доставката на суровините и в рамките на производствения процес се спазват всички европейски стандарти за хигиена и високо качество на продукцията.

Контролираме разхода на енергия, като извършваме постоянен автоматизиран мониторинг на хладилните инсталации.

Всичките ни обекти са на природен газ. Използваме когенерационнa технология, която е призната за основно техническо решение за защита на околната среда в Европа. В момента се извършва обследването и паспортизацията на сградите по отношение на тяхната енергийна ефективност. На базата на резултатите ще се реши дали съществува необходимост от допълнителни действия за повишаване на енергийната ефективност.

Оборудвани сме с най-съвременната техника и в близко бъдеще не очакваме да се наложи мащабна подмяна. Периодично се подменят отделни модули, по-малки машини и инструменти, за да сме сигурни, че оперираме с възможно най-изправната и качествена техника”, споделят от компанията.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top