РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2010 > Белопитов и синове БПСБелопитов и синове БПС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Белопитов и синове БПСМногопозиционен превключвател BNS ... с бързосменяем притискателен ( плунжерен ) блок Многопозиционенните превключватели Вalluff в продължение на десетилетия са доказали себе си в най-трудните условия. Конструкцията и големият брой на видовете превключване и конфигурации, както и постоянния качествен контрол осигуряват най-високо ниво на качество и надеждност. Буталата са единствените движещи се части извън корпуса и са подложени на ежедневно въздействие на широк спектър от неизбежни влияния, като: - Абразивни материали - Заваръчни пръски - Силно вискозитетни охлаждащи течности и смазочни материали - Дълги ходове - Скорост За такива приложения Balluff предлага серия 100 и 61 превключватели с бързо сменяем притискателен (плунжерен) блок като вариант на стандартния многопозиционен превключвател. Вalluff многопозиционен превключвател с бързо сменяем притискателен блок остава отнемащата време подмяна на буталото в миналото. Само за няколко минути цялата система може да бъде заменена без използването на специални инструменти и без риск от грешки при окабеляване. Предимствата на бързата смяна на частите: - Минимален престой на машината - Ниски разходи за ремонт - Без грешки при окабеляване - Лесно инсталиране - Може да се използва дори и в най-суровите условия - Не изисква специални познания - Притискателните елементи са индивидуално заменяеми - Степен на защита IP 67

Top