РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Белопитов и синове БПС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Белопитов и синове БПССензорите BSI на БАЛЛУФФ за измерване на отклонение от хоризонтална ос от 0 до 360 0, с унифициран изходен сигнал 4-20 mA – нова възможност за прецизен контрол на позиция при ротационни движения. Ексклузивен представител на Balluff България: БПС АД София 1592, ул. Неделчо Бончев 41, ТОА Искър тел.: 00359 2 9609875, факс: 00359 2 9609896, GSM: 00359 888217268 е-mail: ivan.strazhev@bps.bg, www.bps.bg

Top