РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Белопитов, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Белопитов



Системата "Tool-ID" от семейството на системите за индустриална идентификация RFID на BALLUFF GMBH позволява надежна идентификация на състоянието и оптимално използване на работните инструменти на всички видове металообработващи центрове и машини, с което значително се повишава качеството и рентабилността на работните процеси. БПС АД Ексклузивно Представителство на БАЛЛУФФ ГМБХ Ул. " Неделчо Бончев" № 41 1528 София Телефон: (02) 960 98 75 Телефакс: (02) 960 98 96 Мобилен: 0888 21 72 68 Е- mail: ivan.strazhev@bps.bg http: www.bps.bg

Top