Безопасен и бърз безжичен трансфер на ценни данни за техническото състояние на машините с датчици QuickCollect на SKF

Измервателна техникаФирмени публикации • 26.10.2021


SKL Enlight QuickCollect е система за събиране на данни, която извършва наблюдение на състоянието на машините на място. Безопасна, бърза и лесна за използване, системата опростява наблюдението на техническото състояние на машините и събирането и анализа на данни, като помага за оптимизиране на работата на ротационното оборудване на клиента.

Комбинирайки лесен за използване датчик и мобилни приложения, системата позволява на специалистите по обслужване, надеждност, експлоатация или поддръжка бързо и лесно да определят състоянието на машините, да събират и споделят данни от инспекции и данни за процесите и техническото състояние на машините в рамките на цялата компания, без да е необходимо обучение или експертни познания по диагностика. Потребителят може да наблюдава стотици машини на ден и хиляди машини на месец.

Датчиците QuickCollect CMDT 391 и 391-Ex комуникират със стандартни iOS и Android устройства чрез безжична технология Bluetooth® с ниска консумация на енергия версия 4.2 с използване на приложенията SKF QuickCollect, DataCollect или ProCollect за измерване на вибрационните характеристики на машината (скорост и енвелопинг), данните за вибрационната осцилограма и температурата. Данните могат да бъдат анализирани на място в реално време или прехвърлени в облака за анализ.

Когато е поставен на машината, безжичният датчик за вибрации и температура QuickCollect, който може да бъде свързан към смарт устройство, измерва едновременно вибрациите и температурата. Повечето проблеми в машините възникват в резултат на прекомерни вибрации. Измерванията на вибрациите позволяват да бъдат установени проблеми като хлабини, дебаланс, нестабилна опора, деформация на вала, несъосност, износване на лагери, дефекти на зъбни колела или повреда в ротора. При измерването входният сигнал за вибрации на датчика се обработва, за да се получат две много съдържателни вибрационни величини за всяка точка на измерване.

Измерването на температурата е полезен показател за механичното състояние или натоварването на даден компонент. Неизправността на лагера или неправилното смазване води до триене, причиняващо повишаване на температурата. Чрез измерване на температурните промени в лагера потенциалните проблеми могат да бъдат открити навреме, за да се предвидят коригиращи действия и да се предотвратят скъпи повреди и принудителен престой.

Издръжливият сензор използва акумулаторна батерия, елиминирайки опасностите и неудобствата, свързани с кабелните връзки, като по този начин се повишава безопасността на оператора. Събраните данни, които се прехвърлят в приложението на SKF, се показват на екрана с лесно разбираеми цветно кодирани скали, които показват статуса на алармата: зелен за приемлив, жълт за предупреждение и червен за опасност.

www.skf.com

 

 


Вижте още от Измервателна техника


Top