Безопасни и производителни машини за опаковки

МашиниФирмени публикацииСпециален брой: Пакетиране и складова техника • 23.06.2021

 

Успешен инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на PILZ

УНИПАК АД, гр. Павликени, е специализирана в производството на опаковки от картон и велпапе и е лидер в производството на каширани опаковки. За да подобри производствените си процеси, предприятието въвежда в експлоатация или произвежда за собствена употреба машини, които трябва да приведе в съответствие с приложимото законодателство и Европейската директива относно машините 2006/42/ЕС.

В резултат на успешно реализиран инженерингов проект (2015 – 2017 г.), Ехнатон изгражда цялостни решения за безопасност на машините, които включват: оценяване на риска, концепции и проект за безопасност, конфигуриране на системата за безопасност и валидиране на безопасността. В резултат машините на УНИПАК са в съответствие с Европейската директива относно машините 2006/42/ЕС, което е предпоставка за полагане на СЕ маркировка и въвеждане на машините на пазара в Европейския съюз.

 

Машина за ламиниране на велпапе и картон

Приложените технически решения включват:

 • Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните движения;

 • Определяне на безопасни разстояния и отвори в механичните прегради;

 • Системи за безопасност на врати (мониторинг на позиция), които блокират движенията на валовете при отворена врата.

 

Машина за производство на велпапе

Приложените технически решения включват:

 • Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните движения;

 • Апарати за управление с постоянно задействане за стартиране на опасните механизми в режим на настройка (ръчен режим);

 • Ограничение и мониторинг на скоростта на опасните движения в режим на почистване;

 • Системи за безопасност на врати (мониторинг и заключване);

 • Светлинни бариери за откриване на достъп на човек или части от човешкото тяло.

 

Машина за разролване на ролки картон

Приложени са следните технически решения:

 • Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните движения;

 • Система за безопасност на врати с функция за мониторинг на позицията и заключване и аварийно освобождаване от вътрешната страна;

 • Апарат за управление с постоянно задействане.

 

Основно оборудване

PNOZ multi 2 конфигурируем контролер за безопасност на машини, PSEN op светлинни бариери за безопасност, PIT estop бутони за аварийно спиране, PSEN mech сензор за мониторинг и заключване на врати, PSEN mag безконтактни сензори за мониторинг на врати, PIT estop бутони за аварийно спиране.

 


 

 


  www.akhnaton.biz

 

 

 

Top