Безжична свързаност и високо ниво на мрежова сигурност в системи за сградна автоматизация.

ЕлектроникаФирмени публикации • 20.10.2017

Микроконтролерна платформа SimpleLink™ от Texas Instruments Inc.
Микроконтролерна платформа SimpleLink™ от Texas Instruments Inc.
Микроконтролерна платформа SimpleLink™ от Texas Instruments Inc.

 

Според официалните статистически данни, около 30% от произведената електрическа енергия в световен мащаб се потребява в жилищни, офис и бизнес сгради. Основните аспекти в развитието на сградната автоматизация са повишаването на енергийната ефективност в условията на постоянно растящи цени на енергоносителите и повишаване на сигурността и комфорта на обитателите на сградите.

Техническите способи са мониториране и управление на осветлението, климатизация и контрол на качеството на въздуха, отопление, подгряване на вода, системи за сигурност и контрол на достъп, пожароизвестяване, контрол на потреблението на вода, газ и електрическа енергия и др. по дистанционен потребителски интерфейс, често достъпен и през интернет.

В сравнение с основните конкуренти, работещи в тази област, в широко спектърната микроконтролерна платформа SimpleLink™ на Texas Instruments Inc. е наличен най-богат избор от жични и безжични технологии за изграждане на модули и системи за сградна автоматизация (Building Automation Systems BAS).

Ниската собствена консумация на контролерите от фамилията, позволява работа на батерийно захранвани устройства в продължение на 10 или повече години, без необходимост от подмяна. С унифицираните развойни средства, включително и Software Development Kits (SDK), потребителите имат гъвкавостта и удобството да използват разработени софтуерни модули и лесно и бързо да мигрират в различните технологии, стандарти и комуникационни протоколи, поддържани в платформата SimpleLink™.

Най-важният аспект в системите за сградна автоматизация е сигурността на мрежите. Особено, що се отнася до чувствителни крайни устройства, като например електронни ключалки и контрол на достъп. Криптиращите алгоритми и протоколи често изискват наличие на значителен процесорен ресурс и свободна RAM памет, които много от популярните електронни решения на пазара не могат да осигурят. Микроконтролерите от платформата SimpleLink™ разполагат с вградени хардуерни акселератори и модули, които разтоварват основното ядро от тази задача и осигуряват необходимото високо ниво на мрежова сигурност.

Платформата предлага избор, както на мрежови процесори, съдържащи съответния комуникационен стек, в комбинация с външен микроконтролер, така и комбинирани архитектури (System-on-Chip), с вградено микроконтролерно ядро.

За удобството и според конкретните нужди на потребителя са предвидени варианти, както на интегрални схеми, така и на сертифицирани модули, които скъсяват времето на дизайна и намаляват неговата сложност.

Ясна тенденция в областта на сградната автоматизация е налагането и все по-широкото приложение на безжични комуникационни технологии.

Най-широко разпространение и популярност към момента са получили следните безжични технологии:

• Bluetooth low energy – предпочитана технология за устройства и модули, захранвани от маломощни батерии, при които е необходима лесна и бърза свързаност с външно устройство, като смартфон или таблет. Например различни видове сензори или смарт електронни ключалки.

• Sub-1 GHz – предпочитана комуникация за по-дълги дистанции и/или геометрично по-сложен релеф на връзката (различни етажи, преградни стени, кабини, електрически табла,…), например асансьорни уредби или термостати разположени в различни точки и етажи на сградата. Както и сензори на температура, осветеност, влажност и т.н.

• WiFi – за прехвърляне на големи обеми данни и бърза връзка към интернет и към облачни услуги. Типичен пример са камерите за видеонаблюдение, към охранителни системи. Или безкрайното многообразие от крайни устройства, които могат да бъдат дистанционно мониторирани и управлявани през интернет – бойлери, електрически радиатори, климатици и др.

• Gateways or dual-band devices – комбинация от два протокола, например WiFi, плюс BluetoothLow Energy или Sub-1 GHz range, плюс Bluetooth Low Energy. Този подход дава свобода при изграждане на BAS системи с пълна свързаност, съчетавайки предимствата на различните технологии – дълги комуникационни разстояния, облачни услуги и/или връзка с мобилни смарт устройства.

Наличните Software Development Kits (SDK) дават свободата на дизайнерите да проектират удобно, сигурно и комфортно в условията на единна развойна среда, предоставяйки неограничени възможности за развитие в различни технологични приложения в областта на сградната автоматизация.

С различните интегрални схеми и сертифицирани модули от SimpleLink™ платформата, проектантите на електронни устройства разполагат с напълно достатъчен избор от технически средства за бързо, лесно и надеждно изграждане на системи и крайни устройства, като охранителни и пожароизвестителни системи, електронни ключалки и контрол на достъп, интелигентни звънчеви и домофонни инсталации, сензорни системи, термостати и т.н. 

SimpleLink™ фамилията се състои от:
CC13xx - Sub 1GHz and Dual Band Wireless MCUs
CC26xx - BLE and Proprietary Wireless MCUs
CC31xx - WiFi Wireless Network Processors, Modules
CC32xx - WiFi Wireless MCUs (incl. Cortex-M4 Application core)
MSP432 - Cortex M4 based host MCU with Ultra-low Power peripheralsПълната информация относно SimpleLink™ платформата


 

 

 

 

България, София 1612 | ж.к. Хиподрума | ул. "Ами Буе" 80

T 02 950 20 25 | T 02 950 20 26 | aebg@akermann.bg | www.akermann.bg

 

 

Top