БФА апелира за въвеждане на стимулираща пазара тарифа


Ясно дефинираната държавна политика по отношение на тарифата на изкупуване е основен приоритет на производителите на възобновяема енергия. Около това се обединиха те, в рамките на семинар на тема „Митове и факти за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България”, организиран от Българската фотоволтаична асоциация. Събитието се проведе на 9 февруари, в столичния хотел Света София в присъствието на специалисти от областта и представители на медиите. Крайно утежнените административни процедури, както и проблемите при свързване с електропреносната  мрежа на НЕК са сред пречките, които инвеститорите във възобновяеми енергийни проекти срещат. Това е и причината, фотоволтаиката да не е достигнала необходимото ниво на развитие в България, стана ясно на семинара.
„Насърчаването на ВЕИ следва да даде възможност на икономическите субекти да реализират определена доходност”, сподели  Стефан Йорданов от Соларпро. „Важно е един ВЕИ проект да се разглежда като ценна книга , т.е.  да обещава генерирането на определена възвръщаемост в дългосрочен план”. В реалната ситуация обаче, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) всяка година променя цените на изкупуване на произведената енергия с до 5 %. Затова присъстващите застанаха зад идеята за фиксирана тарифа за срок от 25 години, която да позволи възстановяване на вложените в проекта средства.
Наличието на спекуланти на пазара е друг основен проблем на бранша, заяви г-н Калоян Кънев, зам.-председател на асоциацията. Затова изрази подкрепата си за въвеждането на банкови гаранции, което ще доведе до естествено отпадане на нереалистичните проекти.
По мнение на Васил Петев от консултантската компания 3В Мениджмънт, цената на конвенционалната  електроенергия след януари 2013 г. ще се увеличи с минимум 100 % заради задължителното купуване на квоти от вредни емисии. Това е и основен плюс за производството на енергия от възобновяемите енергийни източници, чието добиване е екологично.
Предимствата на покривните соларни инсталации изтъкна Иво Цачев от Ренърджи. Тяхното приложение позволява по-малка използваема площ, намалени разходи по развитие на електропреносната мрежа и превръщане на потребителите на енергия в производители. Само за административните процедури за изграждането на слънчев покрив в България обаче, са необходими минимум 60 седмици. Според г-н Цачев, процедурата би трябвало да бъде значително улеснена, ако от узаконителна премине в уведомителна, както е решен въпросът в Германия.
Новият брой 1/2019

брой 1-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Тенденции в дигитализацията на ХВП

Тенденции в дигитализацията на ХВП

Чрез внедряване на широка гама иновации в областта на информационните и комуникационни технологии в производствата си компаниите в хранително-вкусовия отрасъл се стремят да увеличат икономическия си потенциал и да отговорят ... още
Прахови покрития

Прахови покрития

Ръстът на пазарите в областта на производството и строителството, съчетан с увеличаващото се търсене на по-устойчиви решения, създават нови възможности за праховите покрития ... още
Регулатори на налягане за водоснабдяването

Регулатори на налягане за водоснабдяването

Доброто управление на налягането в системата е едно от многото решения за намаляване на загубите на вода и обикновено е най-икономичният подход ... още
Ограничаване на загубите в електроснабдителни мрежи

Ограничаване на загубите в електроснабдителни мрежи

Внедряването на интелигентно измерване и инсталирането на сензори правят достъпни големи обеми оперативни данни, а изкуственият интелект и информационните технологии ... още
Полимерни зъбни предавки – част 2

Полимерни зъбни предавки – част 2

Продължението на статията поставя акцент върху различните сфери на приложение, както и върху някои технологични особености и специфики при тяхното производство ... още
Новости при резбонарязването

Новости при резбонарязването

Нарязването с метчик е един от традиционните методи за изработване на вътрешни резби в съществуващи отвори. Макар методът да се прилага отдавна в практиката както ръчно, така и машинно съвременните достижения в механичната обработка го превръщат в гъвкава ... още
Безжични компоненти за IoT приложения

Безжични компоненти за IoT приложения

Статията е посветена на елементната база за бурно развиващия се Wireless Internet of Things сегмент. Разгледани са: технологии за IoT; специализирани интегрални схеми; безжични микроконтролери за IoT; безжични сензори и мрежи; модеми; приемо-предаватели, безжични модули, китове и възли ... още
Оборудване за подстанции СН/НН

Оборудване за подстанции СН/НН

Трансформаторните електрически подстанции СН/НН включват набор от устройства, предназначени за преобразуване на подаденото от разпределителната мрежа средно напрежение до стойности, подходящи за захранването на линиите за ниско напрежение… Трансформаторните електрически подстанции СН/НН включват набор от устройства, предназначени за преобразуване ... още

Top