РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Би Ем Джи, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Би Ем ДжиМодерното проектиране и управление на ВиК мрежи и пречиствателни станции с продуктите на Autodesk Лидерът в разработването и предлагането на най-съвременни програми за проектиране, визуализация, анализ, проверка и контрол – Autodesk, предоставя три пакета с програмни инструменти, предназначени за ВиК сектора: Infrastructure Design Suite 2013 за инфраструктурни, водоснабдителни и канализационни мрежи, Building Design Suite 2013 за сградни ВиК мрежи и Plant Design Suite 2013 за комплексно проектиране, координиране, анализ и проверка за несъответствия при проекти за пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. Всеки един пакет се предлага в три варианта – Standard, Premium и Ultimatе. Infrastructure Design Suite 2013 Standard предлага, освен AutoCAD, специализирани AutoCAD Map 3D, Raster Design и Autodesk Navisworks Simulate. AutoCAD Map 3D 2013 е предназначен за планиране, проектиране и последваща експлоатация на ВиК системи като включва използването на предварително дефинирани индустриални модели за управление на активи на всяка ВиК фирма. AutoCAD Raster Design е инструмента за привеждане в цифрова AutoCAD среда на архивни документи и стари хартиени чертежи. Navisworks Simulate обединява чертежите на различните специалисти. Представя се общ 3D цифров модел на проекта, визуализират се строителните дейности според заложените графици и поетапното изграждане на активите с цел ефективно планиране на ресурси и транспортни разходи. Infrastructure Design Suite 2013 Premium включва Standard плюс допълнителни продукти. Основният инструмент -AutoCAD Civil 3D 2013, използва общ цифров модел, което позволява работа с повърхнини, прави комплексни анализи, точно определя параметрите на необходимите канализационни тръби чрез анализ на дъждовни и отпадни води. Програмата 3ds Max Design 2013 добавя професионални фотореалистични визуализации и анимации директно от изградения Civil 3D модел. Новият Infrastructure Modeler 2013 е за бързо и лесно създаване на проектни концепции с реални възможности и ограничения на терена. Създаденият концептуален вариант има пряка връзка с AutoCAD Civil 3D. Прави ефектна визуализация на концептуалния дизайн. Infrastructure Design Suite 2013 Ultimate добавя още няколко инструмента като AutoCAD Utility Design 2013, Revit Structure 2013 и Navisworks Manage. AutoCAD Utility Design 2013 е предназначен за бързо създаване на електропреносни мрежи на база единен параметричен модел, в позната AutoCAD среда. Revit Structure 2013 служи за параметрично проектиране на конструкции - мостове, тунели, подпорни стени, язовирни стени, като има включени функционалности за редица анализи и симулации. Софтуерният пакет Autodesk Building Design Suite 2013 предлага на специалистите инструменти за комплексно проектиране на ВиК системи вътре в сградата. Това е осъществено в синхрон с проектите на всички останали дисциплини – архитектура, конструкции, ОВК, Електро, Геодезия и последващо строителство. Building Design Suite 2013 е цялостно решение за създаването на сграда – от нейната концепция до окончателната реализация и експлоатация. Вариантът Standard включва специализираните AutoCAD Architecture (специално за архитекти), AutoCAD Structural Detailing (за конструктции) и AutoCAD MEP (за ВиК, ОВК, електро и други сградни инсталации). Пакетът има пълна съвместимост с всички останали продукти на Autodesk. Включени са инструменти за ефектна и бърза визуализация с програмата Showcase. С нея се създават лесно и бързо виртуални разходки и завладяващи визуализации. Building Design Suite 2013 Premium включва към Standard водещи програми за проектиране на основата на единен цифров строителен модел (Building Information Model - BIM) като Revit Architecture, Structure, MEP, Autodesk 3dsMax Design за фотореалистични презентации и анимации и Navisworks Simulate. Единният цифров модел на Revit позволява автоматичното изваждане на точни количествени стойности директно от модела спрямо заложените ВиК елементи и обекти като тръби, фитинги, кранове и др. Building Design Suite 2013 Ultimate добавя към версиите Standard и Premium инструментите Navisworks Manage 2013 за откриване на колизии и управление изпълнението на проекта във времето,Quantity Takeoff за остойностяване от всякакъв източник и формат - .jpeg, .pdf, 2D или 3D чертеж, както и тримерен единен цифров модел за машини и инсталации от Inventor 2013. Включен е и Robot Structural Analysis Professional 2013 – продукт за анализ и проверка на строителни конструкции. Autodesk предлага специално решение за проeктиране на сложни инсталации и тръбни разводки, пречиствателни станции за питейни и отпадни води - Plant Design Suite 2013. Нивото Plant Design Suite 2013 Standard има специализиран AutoCAD P&ID (Piping and Instrumentation Diagrams) за технологични схеми и инструментални диаграми на пречиствателни инсталации и съоръжения. Включени са Sketchbook Designer за бързо концептуално скициране и преминаване от растер към вектор, Showcase за бързо тримерно визуализиране. В Plant Design Suite 2013 Premium е включен AutoCAD Plant 3D за единен тримерен модел на схемите. AutoCAD Structural Detailing и Revit Structure са за съпътстващи конструкции. Plant Design Suite Ultimate добавя Navisworks Manage за още по-ефективна проверка и управление, Inventor 2013 и Alias Design 2013 за тясна интеграция на проектираните машини и инсталации. Използването на софтуерните пакети на Autodesk гарантира пълна съвместимост на данните, бърз и лесен обмен на информация, подобрена комуникация и координация, възможност за създаване на проектни алтернативи и ефектна визуализация. Проектирането и управлението на база иновативния единен цифров модел с Revit, Civil 3D, Plant 3D или Navisworks Ви гарантира, че ще бъдете винаги една крачка пред останалите, ще можете да посрещнете нуждите днес и утре, както и ще сте гъвкави с цел бързо адаптиране към динамичната икономическа среда днес и утре.

Top