Бибус България: Thomson предлага електромеханични цилиндри с широко приложение

Механични системиСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

Американската фирма Thomson е изобретила антифрикционнната линейна технология преди повече от 60 години. Марката Thomson се разпознава като един лидерите в производството на линейната техника.

Като част от концерна Danaher Motion, Thomson предлага изключително широка гама от метрични и инчови серии кръгли и призматични линейни лагери и направляващи, сачмено-винтови двойки, линейни задвижващи системи и сервосистеми.

Thomson обединява най-подходящите продукти от всяко продуктово направление в най-бързо развиващата се продуктова гама – прецизни линейни задвижващи системи
Линейна система за движение се състои от ротационен двигател, който в комбинация със задвижващ механизъм преобразува въртеливото движение на двигателя в линейно постъпателно движение.

Thomson предлага електромеханични цилиндри, които чрез своите характеристики все повече навлизат като алтернатива на пневматични и хидравлични цилиндри.
Гамата на Thomson обхваща от най-малките и компактни системи за линейно движение до огромни и солидни задвижвания, могат да бъдат конфигурирани да работят за приложения при тежки условия с високи скорости и точност.

В комбинация с редуктор MICRON и сервозадвижване KOLLMORGEN, могат да се реализират задвижвания с изключителна надеждност и производителност.
Като представител на Thomson за България, фирма Бибус България ООД може да предложи комплексни решения за системи за позициониране, обединявайки опит и технологични познания за различните продукти на фирма Thomson и от мехатрониката като цяло.

инж. Виктор Стоянов,
управител на Бибус България ООД

ЕКСКЛУЗИВНО

Top