РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > Бибус БългарияБибус България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бибус Българияwww.bibus.bg След придобиване на английската компания ESI, спе- циалистът в производството на компоненти за из- мерване на налягане SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG – Германия, разработи изцяло ново поколение високо усъвършенствани трансмитери и транс- дюсери. Представяме Ви новата „виолетова” серия сензори 07хх, която повишава съществено параметрите за издръжливост, точност на измерванията и дълъг срок на експлоатация при най-тежки условия на работа, във всички сектори на индустрията. Тя е произведена по най-авангардната технология „Силиций върху сапфир” (Silicon-on-Sapphire Technology). Тази гама продукти е устойчива на претоварване четири пъти над максималния измервателен обхват и се разрушава при осемкратно претоварване. SUCO гарантира точност от +/- 0,5 % (FS) дори и при скорост на изменение на налягането от 5 bar/ms. Високата температурна устойчивост в широк температурен интервал (+/- 0,01 % FS/°C при - 40° ... + 80° C) и високата дъл- госрочна стабилност са гаранция за безопасен контрол на съоръженията. Това са реалните предимства на технологията „Силиций върху сапфир”. Корпусите от неръждаема стомана, с различни опции за механичната и електрическата част и широката гама обхвати на измерване, предоставят много- образие от варианти на трансмитери или транс- дюсери, подходящи за различни приложения. SUCO съсредоточава своите сили върху типични приложения в пневматиката, индустриалната и мобил- на хидравлика, докато ESI ще предлага специфични, високо прецизни клиентски решения за нестандартни приложения в сектори на индустрията, като добива на нефт и газ и процесната техника.

Top