БиЕмДжи Дейта: Комплексният софтуерен пакет Product Design Suite на Autodesk гарантира лесно и достъпно цифрово прототипиране

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 8/2015 > 21.12.2015

БиЕмДжи Дейта: Комплексният софтуерен пакет Product Design Suite на Autodesk гарантира лесно и достъпно цифрово прототипиране 1
БиЕмДжи Дейта: Комплексният софтуерен пакет Product Design Suite на Autodesk гарантира лесно и достъпно цифрово прототипиране

Как по-ефективно да конструираме и произвеждаме нови продукти и машини? Autodesk дава отговор на този въпрос с две думи: цифрово прототипиране. Цифровото прототипиране е иновативен начин да реализирате идеите си. С него инженери и фирми от всякакъв мащаб създават отлични продукти, които достигат до пазара в пъти по-бързо от когато и да било досега. От концепция, през проектиране, производство, маркетинг и продажби, цифровото прототипиране подпомага целия процес по изработването на нови продукти и машини. Цифровото прототипиране позволява на инженерите да конструират, визуализират, симулират и управляват своите проекти дигитално. Така те тестват и подобряват продуктите си, преди да бъдат произведени, с което значително съкращават необходимото време за създаването им.

Посредством цифрово прототипиране може да бъде симулирано поведението на продукта в реални условия, той да бъде тестван, анализиран и да бъдат подобрени неговите параметри. Може лесно да се определи най-икономичният, най-екологосъобразен и устойчив материал, от който да бъде изработен продуктът, спестявайки хиляди левове от преработване и от изработка на скъпоструващи физически прототипи.

С помощта на тази технология фирмите могат да представят продукта си, така както ще изглежда в действителност. Така техните клиенти ще знаят точно какво получават, а фирмите могат да започнат продажбата му още в процеса на конструирането му.

С дигиталния прототип се избягва всякакво повторение на усилия, като се използва един-единствен източник на данни през целия процес на изработването на продукта. Пести се ценно време при изготвяне на техническата, търговската и маркетингова документация.

Цифровото прототипиране никога не е било по-достъпно и по-лесно с комплексния софтуерен пакет на Autodesk - Product Design Suite. Този пакет съдържа подбрани инструменти, предназначени за всеки етап при производството на машини и изделия.

С Autodesk Product Design Suite фирмите разполагат със сериозно предимство пред конкуренцията, а продуктите им достигат до пазара по-евтино, по-качествено и по-бързо.

Ради Димитров, продуктов специалист Машиностроително проектиране Autodesk и AutoCAD LT, БиЕмДжи ДейтаКлючови думи: БиЕмДжи Дейта, Product Design Suite, Autodesk, цифрово прототипиранеTop