БиЕмДжи Дейта: Shape Generator предоставя на потребителите възможността да използват генеративен дизайн в средата на своя CAD продукт

Начало > CAD/CAM > Сп. Инженеринг ревю - брой 3/2016 > 18.05.2016

БиЕмДжи Дейта: Shape Generator предоставя на потребителите възможността да използват генеративен дизайн в средата на своя CAD продукт | Инженеринг ревю, снимка 1
БиЕмДжи Дейта: Shape Generator предоставя на потребителите възможността да използват генеративен дизайн в средата на своя CAD продукт

Когато възниква въпросът как ще се правят нещата в близко бъдеще, инструментите на генеративния дизайн бавно, но сигурно се превръщат в един полезен и незаменим компонент от инструментариума на съвременния проектант и инженер. Процесът на генеративен дизайн e съсредоточен около безкрайните компютърни възможности и цели намиране на оптимални конструкторски решения, базирани на зададени параметри. Това е не само начин да се подобрят качеството и характеристиките на новия продукт, но и да се намалят драстично разходите и материалите с цел оптимизиране на производствените стратегии в ранен етап от процеса на проектиране на новите продукти. Генеративният дизайн води до оптимизация на разходи, материали и производствени ресурси в най-ранен етап на конструкторския процес, вместо на по-късен етап, когато промените са значително по-скъпи.

 

Вече съществуват специални софтуери, които позволяват да извършвате топологични оптимизации. Inventor е първият продукт, който предлага инструмент за генеративен дизайн, интегриран в познатата CAD среда. Въвеждането на оптимизацията в етапа на проектирането с CAD довежда олекотяването по-близо до фазата на идейния проект. С новия си инструмент Shape Generator Autodesk Inventor предоставя на потребителите възможността да използват генеративен дизайн в средата на своя CAD продукт.

Shape Generator е концептуален инструмент за проектиране, който използва методите на крайните елементи, за да оптимизира материала спрямо зададен набор от критерии. Вие определяте граничните условия, натоварването и целта, а той изчислява как да промени материала за постигане на крайната цел. Резултатът е 3D мрежа, която може да бъде свързана обратно с модела и да продължи усъвършенстването на своя продукт.

Тъй като Shape Generator е вграден в Inventor, потребителят може да наложи оптимизираната геометрия, предложена от софтуера, върху оригиналната част и по-лесно да идентифицира местата, където може да се направи допълнително отнемане на материал, без да се нарушава структурната цялост на частта. По този начин работата със Shape Generator е идентична с топологичната оптимизация в специализиран CAE софтуер, но с по-добре познат интерфейс.

С развитието на технологиите и с по-голямата достъпност до неограничения изчислителен ресурс на облака се откриват все повече възможности пред съвременния инженер. Генеративният дизайн като инструмент предлага на конструкторите и инженерите възможността да оптимизират геометрията на всеки нов продукт още в ранен етап на проектиране. Това, от своя страна, позволява оптимизиране на разходи и материали при производството, както и подобрени технически характеристики на крайния продукт.

Въпрос на време е генеративният дизайн да се наложи като основен инструмент при проектирането и производството на нови продукти. Autodesk предоставя инструменти за генеративен дизайн в Inventor на клиентите, които имат абонамент, като ги подготвя и обезпечава с необходимите средства за революционно проектиране и производство.

Ради Димитров, продуктов специалист машиностроително проектиране, 
БиЕмДжи Дейта ООД


Вижте още от CAD/CAM


Ключови думи: БиЕмДжи Дейта, Shape Generator, генеративен дизайн, Inventor, AutodeskTop