БИГА, Стефан Станчев: Добрите европейски практики оказаха положително влияние върху българския пазар и потребител

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2016 > 31.03.2016

БИГА, Стефан Станчев: Добрите европейски практики оказаха положително влияние върху българския пазар и потребител | Инженеринг ревю, снимка 1
БИГА, Стефан Станчев: Добрите европейски практики оказаха положително влияние върху българския пазар и потребител

Стефан Станчев, председател на Асоциация на производителите
и дистрибуторите на индустриални газове в България, пред сп. Инженеринг ревю

Разкажете на читателите на сп. Инженеринг ревю за дейността на Асоциация на производителите и дистрибуторите на индустриални газове в България (БИГА). Кои компании са нейни членове?
Асоциацията е основана през 2006 г., а нейни учредители са петте големи чужди фирми, работещи на българския пазар - Ер Ликид България ЕООД, Линде Газ България ЕООД, Месер България ЕООД, СИАД България ЕООД и Сол България ЕАД. Основната ни цел е развитие на технологиите и безопасността при работа с технически газове у нас. Участваме активно в транспонирането на европейските директиви в българското законодателство, работим в добро сътрудничество с ДАМТН и Министерство на транспорта и МВР, в частност пожарната. Това са структурите, които пряко касаят дейността ни. Провеждали сме семинари с пожарната както на национално, така и на регионални нива.

Ние сме членове и на EIGA (European Industrial Gases Association), откъдето получаваме актуална информация за промените в европейските норми, както и за инциденти, които се случват в газовата индустрия. Това, което прави впечатление, е, че напоследък има много инциденти с подизпълнители в европейски мащаб.

По какъв начин се гарантира сигурността при работата с технически газове? Какво е нивото на безопасност в България, съпоставен с общото европейско ниво?
Отговорността носят самите фирми, т. е. всеки един от членовете на Асоциацията трябва да гарантира, че неговите служители спазват определени правила – предпазни облекла, проведен инструктаж. Това се отнася както за самите членове, така и за техните подизпълнители. Нивото на безопасност у нас отговаря на средното европейско. Има държави, в които сигурността е издигната на много по-високо ниво, отколкото в България, например в големите европейски страни.

Като проблем в България може да се посочи фактът, че в страната имаше голям брой напълнителни станции, като в последните години част от предприятията, в които работеха, фалираха и частни лица започнаха да изпълняват тази дейност. Не всички от тях обаче отговарят на нормативните изисквания и добрата производствена практика.

По какъв начин Асоциацията популяризира мерките за гарантиране на безопасност при работа с технически газове?
Разполагаме с добре развита уеб страница, съдържаща материали за безопасната работа с газовете. Проведохме и кампании за обучение на всички наши дистрибутори – като под дистрибутори нямам предвид само външни фирми, а и наши служители, които работят извън централата. Разпространихме брошури за безопасен транспорт и работа с опасни вещества.

Като добра тенденция мога да очертая факта, че в последните години всички участници на пазара, включително и тези, които не са наши членове, започнаха да спазват правилата за безопасност и да прилагат нормативната уредба. Особено след приемането ни в Европейския съюз законодателството ни много се промени, много добри практики от Европа оказаха положително влияние върху българския пазар и потребител.

Какви са основните проблеми и предизвикателства пред членовете на Асоциацията?
Основното голямо предизвикателство е прилагането на европейското законодателство в България. Много често се случва да има неточен превод на европейските директиви у нас, а съгласно българското законодателство преводът е един и няма опция за допълнително тълкуване. Друго предизвикателство е променящата се законодателна норма в ЕС – например парниковите газове. За съжаление, това не се спазва напълно и все още на пазара има фирми, които предлагат забранени за употреба фреони.

Разбира се, основната посока за нас остава непрекъснатата работа за осигуряване на безопасност при работа на всички нива.Ключови думи: Индустриални газове, БИГА, Асоциация на производителите и дистрибуторите на индустриални газове в България, EIGA, технически газовеTop