РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бимекс Лимитид, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бимекс ЛимитидВсичко за INDUSTRY 4.0
Сътрудничество за иновации

Индустрия 4.0 е горещата тема за производителите.
Вашето собствено познание по въпросите, свързани с
нейното внедряване, със сигурност ще зависи от това,
къде се намирате по пътя към по-голяма свързаност.
Чрез сътрудничество с производителите Mazak
отговаря пряко на нуждите на клиентите, за да
бъде една крачка напред и да предвиди бъдещето
на индустрията.

НАШАТА ТЕХНОЛОГИЯ:
• Повишава ефективността
• Скъсява производственото време
• Намалява времето на престой
• Свързва цифровата система

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ SMOOTH CNC

HCR-5000S

КИБЕР ЗАЩИТА

ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

VARIAXIS i-300 AWC

ISMART ФАБРИКА

Бимекс Лимитид ООД
тел. 02/8683043 02/8621806
факс 02/9624289
ул.”Кричим” No 50
София – 1407
E: bimex@bimextools.com
W: www.mazakeu.com


Top