РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бимекс Лимитид, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бимекс ЛимитидВисокотехнологични машини от
интелигентната iSMART фабрика на МАЗАК

Корпорация Ямазаки Мазак и фирма Бимекс Лимитид ООД Ви канят да посетите
изложението Маштех & Инотех в Интер Експо Център София от 15 до 18 април 2019.

На щанд А3 в зала 2 ще видите в действие : високотехнологичен двушпинделен
стругов център QUICK TURN 200MSY с въртящи инструменти и Y ос, предназначен за
производство на прецизни и сложни изделия чрез трансфер на обработваемия детайл на
Мазак - водещ японски производител на металообработващи машини.

През 2019г. Мазак отбелязва своята 100 годишнина с приноса си за обществото и
развитието на технологиите в промишлеността.

Заповядайте при нас за да Ви представим съвременно оборудване и решения
от Мазак 
за интелигентните заводи от Индустрия 4.0


Бимекс Лимитид ООД

тел. 02/ 868 30 43, 02/ 862 18 06
факс: 02/ 962 42 89
e-mail: bimex@bimextools.com
https://www.mazakeu.com


Top