РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бимекс Лимитид, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бимекс ЛимитидПРЕДСТАВЯМЕ
VARIAXIS С-600
Високопрецизен вертикален център за
едновременни 5-осни обработки

 

Високопрецизният вертикален център за едновременни 5-осни
обработки VARIAXIS С-600 с широко приложение в различни
сектори, включително за авиокосмическите и автомобилните
пазари. Компактната машина се характеризира с висока гъвкавост,
без компромис при стабилността. Най-важно, новият обработващ
център се предлага с водещи в своя клас възможности за опции,
позволяващи на потребителите да конфигурират VARIAXIS С-600
в пълно съответствие с конкретното приложение.
Открийте как можем да Ви помогнем за повече производителност.

Обадете се на тел.: +359 (0) 2 8683043
или на e-mail: blmex@blmextools.com


DISCOVER MORE WITH MAZAK™

www.mazakeu.com


Top