РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бимекс Лимитид, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бимекс ЛимитидПРЕДСТАВЯМЕ
VARIAXIS C-600

Високопрецизен вертикален център за
едновременни 5-осни обработки


Високопрецизният вертикален център за едновременни 5-осни
обработки VARIAXIS С-600 с широко приложение в различни
сектори, включително за авиокосмическите и автомобилните
пазари. Компактната машина се характеризира с висока гъвкавост,
без компромис при стабилността. Най-важно, новият обработващ
център се предлага с водещи в своя клас възможности за опции,
позволяващи на потребителите да конфигурират VARIAXIS С-600
в пълно съответствие с конкретното приложение.

Открийте как можем да Ви помогнем за да произвеждате повече.

Обадете се на Бимекс Лимитид ООД,
София - 1407, ул. "Кричим" N 50
тел.+359 (0)2 8683043 или на e-mail:Ьimex@blmextools.com


DISCOVER MORE WITH MAZAK™
www.mazakeu.com


Top