РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бимекс Лимитид, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бимекс ЛимитидАвтоматизация

Многофункционални
машини

Стругови
центри с ЦПУ

5-осни
обработващи 
центри

Вертикални
обработващи
центри

Хоризонтални
обработващи
центри

Хибридни
многофункционални
машини


ОТКРИИТЕ ПОВЕЧЕ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ РЕШЕНИЯ

Независимо дали сега започвате производство във вашия цех или
вече сте поддоставчик на възли и детайли за авиокосмическата
индустрия, Мазак ще подкрепи Вашето развитие. От базови
стругови центри до пълни 5-осни многофункционални машини
потребителите на металорежещи машини по света избират
партньорство с Мазак.


DISCOVER MORE WITH MAZAK™
www.mazakeu.com


Бимекс Лимитид ООД
1407 София 
ул. Кричим NQ50
Телефон: +359/2/8683043
E-mail: bimex@bimextools.com

Bimex


Top