РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бимекс Лимитид, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Металообработка, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бимекс ЛимитидОТКРИЙТЕ
БЪДЕЩИТЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
В МЕТАЛООБРАБОТКАТА

ЗАПОВЯДАЙТЕ
ПРИ НАС
В ЗАЛА 5,
ЩАНД ЕО1 ОТ
4-9 ОКТОМВРИ

ДВЕ СВЕТОВНИ
ПРЕМИЕРИ

Запознаване с новите продукти за 2021 г.

Първа демонстрация на новата ОТЕ серия стругави центри

Отбелязваме 40 г. ЦПУ Мазатрол

Представяме новото ЦПУ SmoothEz


На ЕМО 2021 вижте първи бъдещето на металообработката, бъдеще,
което е по-зелено, по-надеждно и по-интелигентно.

Открийте високотехнологични решения за автоматизация, развитие при виртуални
обработки с използване на изкуствен интелект и екологично производство.

Сканирайте QR кода за да се регистрирате в дигиталните познания на Мазак


DISCOVER ЕМО WITH MAZAK™
emo.mazakeu.com

Mazak
Your Partner for lnnovation
Top