РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, юни 2023 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, 2023 > Бимекс ЛимитидБимекс Лимитид , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бимекс ЛимитидНОВО

 

ПОДОБРЕНИ Характеристики

УВЕЛИЧЕНА Производителност

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА Прецизност

 

ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ВСИЧКО

 

От тежко силово рязане до високо скоростни обработки и което е необходимо междинно, всичко е възможно при изцяло новия VCN-700 - мощен,
най-добър в класа си вертикален обработващ център.

 

Предоставяйки нови нива на nрецизност, качество и nризводителност VCN-700 демонстрира nреимуществата на цифровите технологии и нашата водеща индустриална система за уnравление, независимо от nриложението.

 

Комбинирайки широки възможности, разработени съгласно вашите нужди, VCN-700 изцяло nредставлява следващото nоколение вертикални обработващи центри на Мазак. Вижте какво може да означава това за вашия бизнес днес.

 

Обадете се на тел. +359 (02)868 3043 или на EMAIL: Ьimex@Ьimextools.com

DISCOVER MORE WITH MAZAK™ а

discover.mazakeu.com/vcn-700/


Top