РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бимекс Лимитид, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бимекс ЛимитидКорпорация Ямазаки Мазак и Бимекс Лимитид ООД Ви канят да посетите
Международния Технически Панаир Пловдив в периода 26.09 - 01.10.2016.
В палата 13, на два щанда 13H2 и 13P3, ще бъдат представени многофункционална струго-фрезова машина
Integrex i100S, нов стругов център Quick Turn Compact 300MSY и 4 kW файбър лазерна машина Optiplex 3015F2N.
за контакти:
Бимекс Лимитид ООД, София - 1407, ул.”Кричим” No 50
тел. 02/8683043, факс 02/9624289, e-mail: bimex@bimextools.com


Top