Биогаз от суроватка

ЕкологияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2018 • 02.11.2018

Биогаз от суроватка | Инженеринг ревю, снимка 1

 

 

За много от млекопреработвателните предприятия третирането и оползотворяването на суроватката е много актуален проблем. От една страна суроватката е продукт, който може да бъде продаван, но от друга страна пазарът и търсенето практически отсъстват. Съществуват няколко варианта за третиране на суроватка:


Концентриране и използване на концентрата за фураж


Анаеробно биологично разграждане с добив на биогаз

 

Първият метод за преработка на суроватката изисква предварително концентриране чрез мембранни системи. Съществен недостатък на тази технология са значителните експлоатационни загуби и сложното технологично обслужване.


Вторият метод за третиране на суроватката се състои в прилагане на биологични процеси – анаеробно третиране. Суроватката съдържа огромно количество органични вещества, 10 пъти повече от отпадъчната вода от млекопреработвателните предприятия.


Фирма ЕнвироХеми предлага специално разработените анаеробни реактори за третиране на суроватка тип Biomar® AWR. Тези технологични решения са патентовани и се използват широко в млекопреработвателните предприятия. Благодарение на тази технология не само органичните замърсители се разграждат, но и се генерира биогаз, които може да бъде използван като източник на енергия.


Биологичната анаеробна технология за третиране на суроватка има по-ниски експлоатационни разходи, а утилизацията на добития биогаз може да съкрати потреблението на пара или електроенергия с 10-15 %.

 

1505 София
бул. "Евлоги Георгиев" 100
тел.: +359 2 846 30 65
факс: +359 2 846 30 66
info@envirochemie-bg.com
www.envirochemie.bg


Вижте още от Екология


Top