РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бисер Системс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бисер СистемсBS-60 Food Keeper - Световар в кухнята Индикатор с принтер за срок на годност на малотрайни хранителни продукти Сега само с един поглед се информирате за годността на използвате от Вас продукти - свети ЗЕЛЕНО - продуктът е годен - свети ЖЪЛТО - срокът изтича до два часа - свети ЧЕРВЕНО - срокът е изтекъл Разпечатва етикет с пореден номер за всяко приготвено количество - име на готвача, име на продукта, дата и час на стартиране и изтичане на програмирания срок на реализация http://www.bisersystems.com/bs60fk/index.htm до 64 продукта, всеки с по 2 порции светофар за всеки продукт оптимизира работно време повишава качеството програмиране през USB произведено в България

Top