Бизнес веруюто ни е да правим това, в което сме добри

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2007

инж. Петър Бакалов, управител на ЕТА-17

Г-н Бакалов, нека започнем разговора с мненията, че българските програмни управления отстъпват като качество на чуждестранните.

Не мога да се съглася с твърдението, че всички български програмни управления на металорежещи машини отстъпват по качество на чуждестранните. Най-малкото затова, че ЕТА-17 е 100% българска и от пет години дава гаранция на своите изделия 36 месеца. Бихте ли могли да посочите друга фирма, работеща в тази област, която да предлага такъв гаранционен срок?

Всички нови изделия, разработени от фирмата и предлагани на пазара, се подлагат на изпитания в оторизирани лаборатории за оценяване, съгласно европейските директиви - 73/23/ЕЕС LOW VOLTAGE и 89/336/EEC EMC. Влаганите в производство елементи и възли са с доказан произход и качество от фирми, деклариращи качеството им.

Важно е и каква функционалност получава клиентът за парите си.

Относно функционалността на нашите изделия - цифрови програмни управления, сервозадвижвания за безчеткови двигатели и електрооборудването към тях - смея да твърдя, че те притежават и изпълняват целия набор от функции, които предлагат водещите фирми в тази област. Поддържаме тесни връзки с клиентите си и в доста случаи осигуряваме допълнителни функции по тяхно желание и предложение, които впоследствие залагаме в изделията си. Повечето фирми предлагат допълнителни възможности към изделията си, включени като платени опции. В нашите изделия няма платени функционални опции. Клиентът, веднъж закупил изделието, притежава пълния набор от функционални възможности, които са заложени в него.

Говорите за отворена концепция в производството на цифрово-програмни управления, при която клиентите в голяма степен сами извършват поддръжката им. Това не е ли антипазарно поведение предвид факта, че някои ваши конкуренти печелят повече от поддръжката в сравнение с цената на изделието?

Политика на фирмата е осигуряване максимална възможност на клиента да извършва диагностика на изделията, благодарение наличието на вграден богат набор от тестови програми. Клиентът има сигурност, за да се ориентира точно при възникване на проблем. Това намалява драстично възможността за необоснована намеса в изделията и, съответно, необходимостта от сервиз. С една дума, целта ни не е да развиваме сервизна дейност и да печелим от това, а да произвеждаме и продаваме все повече надеждни и функционални изделия, като същевременно осигуряваме своевременна технологична помощ на нашите клиенти.

В търсенето на стабилност и развитие на фирмата на какво ще заложите - ще разширите произвежданата гама управления, или ще допълните продуктовата си линия и с друг вид изделия и възли?

Залагаме и на двете форми - разширяване на произвежданата гама и допълване на продуктовата линия. Стремежът ни е да доставяме на клиентите пълна електроокомплектовка за металорежещи машини, в максимална степен производство на ЕТА-17. В момента предлагаме на клиентите ни доставка на пълна електроокомплектовка, като част от изделията са производство на други фирми. Това понякога поражда проблеми и изисква сериозни вложения за поддръжка на оборотни възли.

Някои колеги от бранша на машиностроенето започнаха с модернизиране на стари машини, а вече предлагат и нови - от водещи европейски производители. Имате ли планове в тази насока?

Колегите ни от бранша, които се занимават с модернизация на стари машини, имат богат опит и възможности в областта на механичния монтаж. Ние сме силни в електрооборудването, а нямаме опит и ресурс за осъществяване на механичен монтаж и ремонт. И това не е наша цел. Искаме да правим това, което можем и сме добри. По отношение на новите машини, получихме няколко интересни предложения. На този етап въпросът е в преценка на възможности, пазар, реализация.

Българският пазар не е ли прекалено малък за една производствена фирма на високотехнологични изделия?

И да, и не. Голяма част от нашите изделия се продават на българския пазар като окомплектовка за ретрофитинг на металорежещи машини. Големите производители на цифрови машини в България реално до голяма степен преустановиха производството им. От тази гледна точка, има свиване на пазара. От друга страна, в България се намират голям брой вече произведени машини, които се нуждаят от модернизация. Така че, въпреки свития пазар, реално ние увеличаваме производството на електроокомплектовки.

Има ли потенциал за реализация на произведени в България цифрово-програмни управления в други държави?

ЕТА-17 успява да изнася свои цифрово програмни управления и сервозадвижвания в чужбина чрез свои представители. Също така, една част от продадените на българския пазар изделия са вложени в машини, изнесени от страната.

Имат ли, според вас, шанс българските производители да се възползват от производствения бум в Китай - и като пазар за реализация на изделия, и като намиране на подходящи бизнес партньори за съвместно производство?

Определено, да. Колкото и да е странно, фирма ЕТА-17 е може би единствената фирма в България, която е продала лиценз за производство на електрозадвижвания за безчеткови двигатели в Китай. Имаме запитвания от китайска фирма за съвместно производство на наши цифрови програмни управления. Очакваме продажба на лиценз и за тях.

 
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top