Бизнес

Обем на пазара на слънчеви колектори
Внос/износ на неелектрически нагреватели за вода Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на неелектрически нагреватели за вода за периода 2000 - 2006 г. Поради отсъствието на точна позиция в Митническата тарифа на Република България преимуществена част от слънчевите колектори се внасят, респективно изнасят от страната, като неелектрически нагреватели за вода. Информацията в таблицата е предоставена от Националния статистически институт (НСИ). Публикуваните данни за 2006 г. са предварителни и обхващат периода от януари до юни включително. Данните ... още
Обем на пазара на центробежни помпи
Внос/износ на едностъпални и многостъпални центробежни помпи Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара в страната на центробежни помпи за периода 2000 - 2005 г. в лева. Информацията е предоставена от Националния статистически институт. На фигура 2 отсъстват данни за износа на многостъпални центробежни помпи за 2001, 2003 и 2004 г., както и информация за износа на едностъпални центробежни помпи за 2004 г., тъй като представляват конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката, чл.25, който определя, че статистически ... още
Обем на пазара на оловни акумулатори
Внос/износ на оловни акумулатори с изключение на видовете, използвани за задействане на бутални двигатели Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара в страната на оловни акумулатори, с изключение на видовете, използвани за задействане на бутални двигатели, за периода 2000 - 2006 г. в лева. Информацията е предоставена от Националния статистически институт. Публикуваните данни за 2006 г. са предварителни и обхващат периода от януари до март включително. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически ... още
Крайно време е да започнете с разработването на проекти, уверяват от Европейската комисия Освен с очакваното повишаване на стандарта на живот, присъединяването на страната ни към Европейския съюз е свързано и с усвояването на огромни, предвид финансовите възможности на България, инвестиционни средства. Възможностите за финансиране на проекти от областта на индустрията по линия на Европейските фондове бяха представени от Джудит Голдщейн, съветник по регионалното развитие и структурните фондове в Делегацията на Европейската комисия в София, пред предприемачи и специалисти ... още
Обем на пазара на пневматични и хидравлични цилиндри
Внос/износ на хидравлични и пневматични двигатели с праволинейно движение Публикуваните данни представляват официална информация за обема на пазара в страната на хидравлични и пневматични двигатели с праволинейно движение, предоставена от Националния статистически институт. Публикуваната информация за 2005 г. е предварителна. Съгласно митническата тарифа, основна мерна единица при предоставяне на официални статистически данни за пазара на хидравлични и пневматични двигатели с праволинейно движение е лева. На фигура 2 отсъстват данни за износа на пневматични цилиндри за периода от 2000 до ... още
Обем на пазара на светодиоди
Внос/износ на светодиоди, включително лазерни диоди Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара в страната на светодиоди, включително лазерните диоди, предоставена от Националния статистически институт. Публикуваната информация за 2005 г. е предварителна. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на светодиоди, включително лазерните диоди, са килограма и лева. На фиг. 2 отсъстват данни за износа на светодиоди за 2003 г., тъй като представляват конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката, чл.26 ... още
ВиК секторът е в процес на подготовка за ЕС
Собствеността в сектора трябва да остане публична, коментират експерти от МРРБ Принадлежността на ВиК услугите към комуналния сектор на националната ни икономика определя високия обществен интерес към състоянието и развитието на водопроводната и канализационната мрежа в страната. Логично е във време, в което подготовката ни за членство в Европейския съюз е суперактуална тема, ВиК секторът да не остане встрани от общите процеси на уеднаквяване на законовата рамка, стандартите и дори цените на предлаганите услуги. За състоянието на водопроводната и канализационна ... още
Обем на пазара на водотръбни котли
Внос/износ на водотръбни котли с часово производство на пара, непревишаващо 45 t в страната Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара в страната на водотръбни котли с часово производство на пара, непревишаващо 45 t, предоставена от Националния статистически институт. Публикуваната информация за 2005 г. е предварителна. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на водотръбни котли с часово производство на пара, непревишаващо 45 t са килограма и лева. На фиг. 1 ... още
Обем на пазара на аварийни и евакуационни осветители *
Внос/износ на осветителни тела за окачване и светлинни указателни табели в страната *В Митническата тарифа на Република България отсъства специална позиция под която да се внасят, респективно изнасят аварийните и евакуационните осветители. По тази причина фирмите, предлагащи осветления от този тип използват позициите, отнасящи се до електрически осветителни тела за окачване на таван или на стена, с изключение на видовете, използвани за осветление на открити пространства, улици и пътища от една страна и светлинни указателни табели, светлинни надписи, рекламни лампи ... още
Обмен на пазара на топлообменници
Внос/износ на топлообменници в страната Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на топлообменници в страната, предоставена от Националния статистически институт. Публикуваната информация за 2005 г. е предварителна и обхваща периода от януари до септември включително. Съгласно митническата тарифа основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на топлообменници са брой и лева. На фигури 1 и 2 отсъстват данни за износа на топлообменници от страната за 2002 г. тъй като представляват конфиденциална информация ... още
Законова и нормативна база, обследване на сгради, пазар на сертификационни услуги Едва ли има специалист от областта на индустрията, който не осъзнава значимостта на енергийната ефективност (ЕЕ) и ролята й на необходимо, но недостатъчно условие за конкурентност на произвежданите изделия, суровини, материали. Правната рамка в областта на индустриалната енергийна ефективност в страната е регламентирана от едноименния закон, приет през миналата година. Законът въвежда принципите, на базата на които следва да се провежда държавната политика за повишаване на енергийната ефективност. Базиран е ... още
Обем на пазара на предавателни механизми
Внос/износ на редуктори, мултипликатори и скоростни кутии Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на редуктори, мултипликатори и скоростни кутии в страната, предоставена от Националния статистически институт. Данните за 2005 г. обхващат периода до август, включително. Публикуваната информация за 2005 г. е предварителна. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на редуктори, мултипликатори и скоростни кутии, са килограм и лева. ... още
Въвеждат енергиен клас на циркулационните помпи
Водещи производители на помпи обединяват усилията си за повишаване на енергийната им ефективност Амелия Стоименова В съответствие с всеобщия стремеж към разработване на енергийноефективни технически изделия, водещи производители на циркулационни помпи, предназначени за отопление на жилищни и административни сгради, обединиха усилията си в предлагането на нискоенергоемки продукти на европейските пазари. Израз на общата им воля за намаляване на енергийната консумация на широко използваните в бита циркулационни помпи е разработването на схема за енергийно класифициране от европейската асоциация на производителите на помпи и ... още
Обем на пазара на smart карти и системи за идентификация
Внос/износ на четци с електронна интегрална схема и входни или изходни единици, можещи да съдържат запаметяващи единици Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара в страната на входни или изходни единици, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващи единици, и карти, съдържащи електронна интегрална схема, предоставена от Националния статистически институт. Данните за 2005 г. обхващат първото полугодие. Публикуваната информация за 2004 г. и 2005 г. е предварителна. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне ... още
Обем на пазара на уреди и инструменти за претегляне
Внос/износ на уреди и инструменти за претегляне за периода 1996 - 2005 г. Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на уреди и инструменти за претегляне в България, предоставена от Националния статистически институт. Данните се отнасят за периода 1996 - 2005 г. Публикуваната информация за вноса/износа на електромери за 2004 г. и 2005 г. е предварителна. Данните за вноса на кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори за 1996 г., 1997 г., 1998 г., 2001 г., както и за ... ощеТЕМИТЕ В НОВИЯ БРОЙ
Осветление в минната индустрия

Осветление в минната индустрия

Чрез въвеждането на енергийно ефективни, зелени технологии като LED осветлението мините могат да оптимизират ограничените си ресурси и да намалят оперативните разходи ... още
Индустриални антикорозионни покрития

Индустриални антикорозионни покрития

За защита на металните повърхности в индустрията от различни корозивни агенти като влага, химикали и сол се използват специални антикорозионни покрития. Те действат като бариера между повърхнините и агентите и ... още
Технологии за локализиране на течове от водопроводи

Технологии за локализиране на течове от водопроводи

Статията разглежда част от най-разпространените методи за откриване и локализиране на течове – визуални, електромагнитни и акустични ... още
Интелигентни сервозадвижвания

Интелигентни сервозадвижвания

Съвременните сервозадвижвания стават все по-интелигентни, а задачите им вече не се изчерпват само с това да изпълняват точно позициониране с висока повторяемост и прецизен контрол на скорост и въртящ момент. Те разполагат с възможности за по-висши функции като ... още

Top