Бизнесът и университетите заедно създават 17 нови учебни програми

НакраткоСп. Инженеринг ревю - брой 8/2021 • 24.11.2021

Бизнесът и университетите заедно създават 17 нови учебни програми

Представители на бизнеса и на университети работят заедно за създаването на модерни програми по търсени специалности на пазара на труда, съобщават от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

В широка партньорска мрежа от 9 университета, 3 национално представителни организации на бизнеса и над 20 асоциирани партньори университети от чужбина ще бъдат създадени 17 нови програми, две от които на английски език, за обучение на студенти в областта на информационните технологии, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки. Предвижда се по една и съща програма да могат да се обучават студенти в различни висши училища, като се споделят и обменят преподаватели.
Новите програми се създават в рамките на проект “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема”, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Координатор на проекта е Софийският университет “Св. Климент Охридски”. Изпълнението му трябва да приключи до декември 2023 г.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top