РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Блек Форест Пюър Уотър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Блек Форест Пюър УотърБЛЕК ФОРЕСТ ПЮЪР УОТЪР ООД Вашият партньор в пречистване на водите Ние работим с европейските програми! • Разработваме, представяме, защитаваме пред европейските програми проект за пречиствателна станция и помагаме за отчитането му • Планираме, проектираме, изграждаме, инсталираме и поддържаме пречиствателни станции за: едно- и многофамилни къщи, хотели и големи жилищни сгради, общини до 80 000 еквивалент жители, индустриални предприятия от леката и тежката промишленост Месопреработване Млекопреработване Специална оферта за готови станции, пестящи време и средства Автомивки, гаражи, паркинги, спа-хотели, голф-игрища, мазниноуловители, ин- дустриални филтри, биопрепарати за пречиствателни станции и изгребни ями 2343 Рударци, ул. „Средна гора”13, тел. 077132027 и 0897803316 www.blackforest-bg.eu, e-mail: office@blackforest-bg.eu


Top