BMG: Възходът на генеративния дизайн за производството

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2016 • 31.03.2016

Процесът на генеративен дизайн e съсредоточен около безкрайните компютърни възможности и цели намиране на оптимални конструкторски решения, базирани на зададени параметри. Това е не само начин да се подобри качеството и характеристиките на новия продукт, но и да се намалят драстично разходите и материалите с цел оптимизиране на производствените стратегии в ранен етап от процеса на проектиране на новите продукти.

Генеративен дизайн = Еволюция
Генеративният дизайн имитира подхода на природата, като започва с вашите цели и изследва всички възможни пермутации на едно решение чрез последователно генериране на варианти, докато не намери най-доброто възможно такова.

Доскоро генеративният дизайн беше само в сферата на теоретичните компютърни науки, защото изчисленията отнемаха твърде дълго време.

Днес облачните компютърни технологии ви дават достъп до неограничена изчислителна мощ, с която вие сте в състояние да създавате милиони различни варианти паралелно.

Генеративният дизайн - все по-близо до потребителите
С новия си инструмент "Shape Generator", Autodesk Inventor предоставя на потребителите възможността да използват генеративен дизайн в средата на своя CAD продукт. Shape Generator е концептуален инструмент за проектиране, който използва методите на крайните елементи, за да оптимизира материала спрямо зададен набор от критерии. Вие определяте граничните условия, натоварването и целта, а той изчислява как да промени материала за постигане на крайната цел.

Тъй като Shape Generator е вграден в Inventor, потребителят може да наложи оптимизираната геометрия, предложена от софтуера, върху оригиналната част и по-лесно да идентифицира местата, където може да се направи допълнително отнемане на материал, без да се нарушава структурната цялост на частта. По този начин работата със Shape Generator е идентична с топологичната оптимизация в специализиран CAE софтуер, но с по-добре познат интерфейс.


Вижте още от Автоматизация


Top