РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бодор България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бодор Българияwww.bodor.bg
office@bodor.bg
tel. + 359 894 30 36 33

Р-Т Серия
Лазерна машина за рязане
на листове и тръби с мощност 1-4 kW

МАШИНИ ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ

P Серия
Лазер за рязане на листове с мощност 1-4 kW

T Серия
Лазерна машина за рязане на тръби

MACHTECH & INNOTECH EXPO
15-18 АПРИЛ

Зала: 1
Щанд: С3


Други рекламни публикации на Бодор България

Top