Богати възможности в компактни габарити

Начало > Автоматизация > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2007

 

Модели програмируеми релета, предлагани на българския пазар

Различните производители ги наричат с различни имена - програмируеми релета, логически модули, микро PLC, интелигентни или смарт релета и т.н. Най-общо, те представляват модули за управление с малък брой входове/изходи и ограничена, в сравнение с големите им събратя - програмируемите логически контролери, функционалност на софтуера. Който подценява възможностите им, обаче е и прав и не е. Програмируемите релета са доказали мястото си на автоматизационната арена. Използват се с голям успех за решаване на малки и дори средни автоматизационни задачи. Можете да ги откриете почти навсякъде - в малък цех за бутилиране на безалкохолни напитки, в съоръжение от атракционен парк или в изнесен агрегат от голямо производство, когато свързването му към големия контролер или АСУ е много трудно или скъпо. Освен в промишлената автоматизация, микро PLC-тата имат сериозно приложение и в сградната автоматизация, където управляват системи за климатизация, вентилация, асансьорни уредби, автоматични врати и др. Изобщо, пазарният сегмент, който заемат е все по-широк. Неслучайно почти всички водещи компании в света на индустриалната автоматизация предлагат собствени серии програмируеми релета.

Къде се крие тайната на пазарният им успех? Несъмнено сред най-големите предимства на програмируемите релета са компактните им размери. В повечето случаи са пригодени за монтаж на DIN шина, но не липсват и модели, предлагащи алтернативни възможности. Като правило разполагат с малък дисплей и опростена клавиатура. С помощта на този елементарен интерфейс се наблюдават състоянията на променливите, въвежда се програмата или се параметрира контролерът. Въвеждането на програмата сравнително рядко се прави директно, тъй като почти всички производители предлагат специализиран софтуер за PC. По този начин бързо и удобно се пише програмата на желания алгоритъм за управление. Развойните среди, също като правило, работят под Windows и дори бихте могли да изтеглите някои от тях безплатно от Интернет. Допълнително преимущество на програмирането с развойна среда е възможността за симулация – програмата за микро PLC-то би могла да бъде тествана на почти всеки етап от разработването й. След като е готова, програмата лесно се зарежда в в паметта на програмируемото реле.

Друго предимство на програмируемите релета, определящо пазарната им атрактивност е сравнително ниската им цена, наред с факта, че разходите по инсталирането и поддръжката на една система с програмируеми релета също са минимални. Специалистите, имащи опит с програмируемите релета знаят, че инсталацията им отнема броени минути и изисква само една отвертка.

Преимущество на микро PLC-тата е ниската собствена консумация, което е от съществено значение при някои системи с автономно електрозахранване, както и добрата им фунционалност – предлагат широк набор от логически и аритметични функции, броячи, таймери, часовник за реално време. Някои от моделите предлагат и аналогови алгоритми, различни варианти за комуникация, възможности за разширяване на входовете/изходите, както за свързване в мрежа и т.н.

В статията можете да прочетете за търговски марки и модели програмируеми релета, които се предлагат на българския пзар. Редакцията подчертава изрично, че изборът на модели не е направен с цел сравняване на техническите им характеристики, нито следва да се разглежда като представителна извадка за предлагането на програмируеми релета в страната. Единствената ни цел е, запознавайки ви с модели микро PLC-та на водещи производители, да получите представа за съвременния им облик и големите им възможности.

AC010 на ABB

Компанията ABB е производител на програмируеми модули, които тя нарича логически модули. Най-новото поколение програмируеми модули на ABB е фамилията AC010. Подходящи са за използване в широка гама приложения, включително управление на машини, компресори, транспортни системи, слънчеви и вятърни генератори, автоматизация на сгради (отопление, вентилация, алармени системи), обработка на вода и пр.

Логическите модули на АВВ могат да се класифицират в няколко групи. Според захранването си са две разновидности - 24 VDC (има вариант и за 12 VDC) и 115-240 VAC. В зависимост от поддържаните входове/изходи също са две разновидности – с 8 дискретни входа и 4 изхода (релейни и транзисторни), както и с 12 входа и 6 изхода. Два от входовете на моделите с постоянно напрежение са аналогови (0-10 V, резолюция 0,1 V). Чрез разширителни модули броят на входове/изходите може да достигне до 40. Специфичното тук е, че модулите за разширение могат да са локални, т.е. монтирани непосредствено до контролера и отдалечени – в този случай те могат да се монтират на разстояние до 30 м.

От клавиатурата и дисплея на AC010 се извършва програмирането на контролера, наблюдението и коригирането на параметри, както и визуализирането на текстови съобщения (на 5 или 10 езика). Контролерите разполагат и с възможност за защита с парола. Също така, програмирането, симулирането и зареждането на програмата би могло да се извърши и посредством софтуера AC010-PS001 за PC. За икономичните варианти без индикация това е единственият начин за програмиране. Наред с по-ниската си цена, моделите без дисплей са с широк температурен диапазон - от
-5 до +55 °C, докато тези с LCD имат обхват от 0 до +55°C. Програмирането на AC010 е подобно на Ladder diagrams, като ограничението за дължината на програмите е 41 програмни стъпки за версиите с 12 В/И и 121 за тези с 18 В/И. При необходимост паметта може да бъде разширена с карти памет, съответно с обем 8 и 16 KВ за двете версии.

AC010 поддържа широко разнообразие от вътрешни функции – таймери, броячи, маркери, седмичен таймер, компаратор, часовник за реално време и др.

BoxX на Comat

Швейцарската компания Comat е производител на серията BoxX, която нарича миниатюрни контролери. Предлага се във версии със захранване 110-240 VAC и 24 VDC. Базовият модул поддържа 6 цифрови входа (при версията с постоянно захранващо напрежение те могат да са и аналогови, 0-10 V, резолюция 0,1 V) и 4 релейни изхода (DC версията има и транзисторни). Контролерите BoxX разполагат с възможност за разширение с още 12/8 В/И. Подходящи са за монтаж на DIN шина и имат дисплей с клавиатура на лицевия панел, който би могъл да се демонтира. По този начин с един и същи панел могат да се програмират няколко различни контролера.

BoxX разполага с обширна библиотека от готови функционални блокове, програмируеми таймери и часовник за реално време (с автоматична смяна на зимно/лятно време). Той предлага и нетрадиционната възможност да излъчва гласови съобщения с помощта на т.нар. гласов модул. От вградения високоговорител, или от външни такива, се излъчват предварително записани гласови съобщения. Гласовият модул може да повтаря обаждания по телефона, а също и да набира телефонни номера, както и да “казва” съобщения при аварийни или спешни ситуации.

Софтуерът за програмиране на BoxX се нарича QUICK II и се предоставя безплатно за изтегляне от Интернет. С него могат да се съставят програми, съдържащи до 127 функционални блока.

Не по-малко оригинален е най-новия модел на Comat SMS Relay. Той дава възможност за мониторинг на всичките си входове чрез SMS. От друга страна чрез SMS може дистанционно да бъде задействан кой да е от изходите му. Алармените съобщения се изпращат до 5 различни получателя (с дефиниран приоритет). Предвидена е възможност за изпращане на SMS и при отпадане на захранването.

SMS Relay е с размери 88х90х60мм (без антената), пригоден е за монтаж на DIN шина и има версии със захранване 12-48 VDC и 110-240 VAC. И двете версии са с по 6 цифрови входа и 4 релейни изхода. Връзката с PC е чрез RS-232 или USB. Софтуерът за програмиране е FAST SMS Set.

VersaMax Nano и Micro
на GE Fanuc

В широката гама PLC-та на GE Fanuc достойно място заемат малките VersaMax Nano и Micro контролери. Компактните VersaMax Nano с размери 75х80х47 работят със захранване 12 VDC и 24VDC. Поддържат 6 цифрови входа (1 аналогов) и 4 релейни изхода без възможност за разширение. Контролерите VersaMax Micro могат да се разширяват с до 4 допълнителни модула, което увеличава броя на входовете/изходите до 140. При Micro версията, процесорният модул може да е с 28 или с 23 входове/изходи. Контролерите с 23 В/И разполагат с още 2 аналогови входа и 1 аналогов изход. Освен това VersaMax Micro се предлагат и във вариант със захранване 115 - 230VAC.

Интерфейсната концепция на фамилията VersaMax е базирана на отсъствието на дисплей и клавиатура. Монтират се чрез DIN шина или с болтове на плоча. За приложения, при които е необходим операторски контрол е предвидено използването на специални панели за визуализация и управление. Те са разнообразни по конструкция и могат да се монтират на щита за управление.

Контролерите VersaMax поддържат широк набор от функции. Освен масово разпространените, VersaMax Nano разполагат и с 2 високоскоростни брояча (10 kHz), a във VersaMax Micro са интегрирани и ПИД регулатор, функции за операции с плаваща запетая и часовник за реално време. Посредством вградения интерфейс RS-232 контролерите VersaMax имат широки възможности за комуникация, използвайки протоколите SNP, Modbus RTU (slave) и Serial Read и Write (серийно четене и запис).

Програмирането на VersaMax Nano и Micro се извършва с развойния софтуер Proficy Logic Developer PLC, работещ под Windows. Чрез него потребителят може да разработва, да симулира и да оптимизира програмите. Като езици за програмиране се използват Ladder diagrams и FBD.

Kinco на Lovato Electric

Италианската компания Lovato Electric е производител на прогрмируеми логически релета с търговското наименоваие Kinco. Подходящи са за различни приложения, включително управлението на пакетиращи машини, системи за промишлено почистване, осветителни инсталации, напоителни системи, сметопочистващи машини и мн. др. Конструкцията им позволява монтаж на DIN шина или закрепване с болтове върху плоча.

Сред техническите характеристики на Kinco е захранващо напрежение 24 VDC, 24 VAC или 100 – 240 VAC. Базовият им модул е оборудван с 10, 12 или 20 входове/изходи, като съществува възможност за разширението му до 44 В/И. разполага с релейни (до 8 А товар) и транзисторни изходи (до 0,3 А), както и аналогови входове (0-10V) - само за версията със захранване 24 VDC.

Въвеждането на програми, наблюдението и редактирането на параметри на прогрмируемите релета Kinco се извършва посредством 8 бутона и течнокристален дисплей с 4 реда по 12 знака. В този случай символите се избират измежду 7 възможни езика. Програмирането може да се извърши и чрез PC през RS232 на три възможни езика. Софтуерът за PC дава възможност програмите да се пишат на програмните езици Ladder diagrams (максимално до 200 реда) или FBD (до 99 блока).

Освен често използваните логически функции, програмируемите релета Kinco поддържат часовник за реално време (RTC). Възможностите им могат чувствително да се увеличат чрез добавянето на разширителен модул за комуникация чрез Modbus протокол.

ALPHA на Mitsubishi

Най-малките представители на произвежданите от японската компания Mitsubishi контролери са от фамилията ALPHA. Новите модели ALPHA XL предлагат подобрени характеристики и разширена функционалност в сравнение с по-старите си предшественици. Подходящи са за приложение в индустриални производства, в селското стопанство, включително за управление на оранжерии и земеделски машини, в сградната автоматизация и много други. Размерите им са 125х90х52 мм, работят със захранващи напрежения 24 VDC, 100-240 VAC. Сред техническите им характеристики са широк температурен диапазон от -25 до +55°C. В зависимост от броя на входовете/изходите модулът се предлага в 2 варианта – с 8 или 15 цифрови входа и съответно с 6 или 9 релейни изхода. И при двата варианта до 8 цифрови входа могат да се използват като аналогови (с обхват 0-10V и 9 битова резолюция). Специфичното за програмируемите релета ALPHA е, че с разширителните модули се постига увеличаване броя на входове/изходите с най-много до 4 бр. и при двата варианта, но за сметка на това разнообразието от допълнителни функции е много голямо. Така например, разработени са модули за директно свързване на термосъпротивления Pt100, на термодвойки (тип К) или за аналогови изходи (0-10 V / 4-20 mA). А това в съчетание с вътрешната функция на PID регулатор (с автоматична настройка на параметрите) позволява удобно да се управляват термични процеси.

Интересна е възможността, която предлагат контролерите ALPHA XL за синхронизация на отдалечени устройства, чрез модула DCF77. Контролерите, снабдени с този модул получават радиосигнал за точно време и работят в синхрон, без пряка връзка помежду си. Друга възможност за отдалечена комуникация е чрез свързване на ALPHA XL към GSM модем. Така контролерът може да изпраща SMS, e-mail и факсови съобщения, както и да се свързва с PC.

Освен масово разпространените вътрешни функции - аритметични, логически, таймери и броячи, контролерите ALPHA XL разполагат с календар и часовник за реално време, който автоматично се пренастройва на зимно/лятно часово време. При отпадане на захранването часовникът запазва функционалността си за 20 дни.

Контролерите ALPHA XL се програмират чрез FBD. Всяка програма би могла да съдържа до 200 функционални блока. Тя може да бъде създадена, симулирана и заредена в контролера чрез софтуера AL-PCS/WIN.

easy на Moeller

Програмируемите релета на мултинационалния производител Moeller се предлагат под търговското наименование easy. Сред по-важните характеристики на серията са: работен температурен обхват от -25 до +55°C; съхранение на програмата в EEPROM; LCD дисплей и бутони; възможност за програмиране чрез бутоните и дисплея или чрез PC и софтуер; 128 реда логически функции за easy500 и easy700; 265 реда логически функции за easy800 и MFD-Titan (многофункционален дисплей); защита чрез парола на програмата и параметрите, меню на 12 езика (за easy500 и easy700) или на 10 (за easy800 и MFD-Titan).

Най-новите модели от серията - easy800 и MFD-Titan предлагат 32 релета за време от 0,005 s до 99h и 59min с възможност за времезадръжка по преден, по заден фронт, както и многократна времезадръжка; 32 брояча, изваждащи и сумиращи до ±231; 4 бързи брояча за честоти до 5/3kHz; 32 седмични таймера; 32 годишни таймера; 32 компаратора за аналогови величини с обхват 0-10V и резолюция 10 бита; 32 бр. текстови съобщения с произволно съдържание и размер 4 реда по 16 символа, редактируеми чрез EASY-SOFT; 96 маркера или спомагателни релета; 32 аритметични модула – функции ADD, SUB, MUL, DIV; 32 булеви функции - AND, OR, NOT; 200 байта за запаметяване на актуални стойности.

Базовите модули (easy500, easy700, easy800 и MFD-Titan) включват варианти за захранване 12, 24 и 115/230 V. При необходимост към тях могат да се добавят разширителни модули. Например модулът EASY618-DC-RE увеличава цифровите входове с 12 и релейните изходи с 6. Освен модели със захранване (12, 24 и 115/230V) се предлагат и такива без собствено захранване (захранвани от базовия модул).

В приложения, свързани с изграждането на мрежа, се използват мрежови разширителни модули. Налични са модули за разпространените протоколи CANopen, PROFIBUS DP и DeviceNet, а също и за AS-интерфейс.

Софтуерът за програмиране и развой се предлага на CD. Версията EASY-SOFT е предназначена за easy400/600/800 и може да се инсталира под Windows 98 и ME. Софтуерният пакет EASY-SOFT-PRO, който е професионална версия, освен за моделите easy400/600/800 може да се използва за програмиране и визуализация и на MFD-Titan.

ZEN на OMRON

Микро PLC-тата на японската компания OMRON се предлагат под търговското наименование ZEN. Компанията ги нарича процесорни модули или CPU Unit. Предлагат се два модела – ZEN - 10C и ZEN - 20C. Числото в името показва броя на входовете/изходите, които поддържа модулът. За ZEN - 10C те са 6 цифрови входа и 4 цифрови изхода, респективно за 20С съотношението е 12/8. И двата модела са със захранване от 100-240 VAC или 12-24 VDC.

Сред най-новите предложения на OMRON в областта на програмируемите релета е моделът ZEN-10C, който се отличава с компактни габарити. Размерите му са 90х70х56 мм. Сред техническите характеристики на тези програмируеми релета са работен температурен обхват от 0 до +55°C; вграден LCD дисплей с 4 реда по 12 символа и 8 бутона. Посредством бутоните се набира програмата, коригират се променливите и т.н. Също така е предвидена възможност за защита на информацията чрез парола. Предлагат се модели със светодиодни индикатори, при които програмирането се извършва от компютър. Програмируемите релета предлагат 2 аналогови входа (само за модулите с DC захранване). Обхвата на входовете е 0-10 V, точността - 1,5% от обхвата. Микро PLC-тата на OMRON са с четири аналогови компаратора. Разполагат с вграден вътрешeн часовник и календар, седмичен таймер (параметри за година, месец, ден от месеца, ден от седмицата и часово време). Поддържат специални функции за ежедневни операции и импулсен изход, които оптимизират работата при управление на осветителни и климатични инсталации. Във вид на Ladder diagram програмата може да има до 96 командни реда (на всеки ред до 3 входни условия и 1 изход). Програмата и параметрите към нея се съхраняват в EEPROM. Часовникът и календарът работят до две денонощия след отпадане на захранването, след което се нулират. За приложения, в които съществува опасност от по-дълги прекъсвания на захранването, е разработен допълнителен модул с батерия, имаща 10-годишен експлоатационен срок.

При необходимост от допълнителни входове или изходи процесорните модули могат да се разширяват - съответно ZEN - 10C до 34 В/И и ZEN - 20C до 44 В/И. За мрежови приложения е разработен процесорният модул ZEN-10C4. Интерфейсът за комуникация е RS-485.

Развойният софтуер дава възможност програмите за програмируемите релета ZEN да се подготвят на език Ladder diagram. Предвидени са възможности за тестване и симулиране на управляващата програма. Готовите програми се зареждат в ZEN чрез кабел, свързан към серийния порт на PC.

Pico на Rockwell Automation

Pico е наименованието на фамилията от най-малките контролери на американската компания Rockwell Automation. Самият производител ги нарича nano-PLC и ги позиционира между релетата за време и ниския клас програмируеми логически контролери. Най-новите представители на фамилията са Pico GFX-70.

Предлагат се варианти за монтаж на DIN шина, на панел или директно на машината, която ще управляват. Работят със захранващо напрежение 12, 24 и 115/230 V. Контролерите са снабдени с LCD дисплей и опростена клавиатура (предлагат се икономични варианти без дисплей и бутони). Дисплеят е с 4 реда по 16 символа. Могат да се използват 12 езика (за Pico GFX-70 те са 10). Допуска се създаването на до 8 екрана за моделите с текстови дисплеи (за Pico GFX-70 те са 255). Pico GFX-70 поддържа опция “графичен дисплей” с до 255 екрана и до 255 елемента на екран.

Други характеристики на Pico GFX-70 са работен температурен диапазон от -25 до +55°C (за моделите с LCD дисплей от -5 до +55°C); 16 входа/изхода (разширяеми до 36) от тях 1 аналогов вход (0-10 V, резолюция
0,1 V) и 1 аналогов изход (0-10 V); функции PID регулатор и нискочестотен филтър; булеви, аритметични и блокови функции; таймер, брояч, честотен брояч, високоскоростен брояч, аналогов компаратор, брояч на работни часове, седмичен и годишен ключ. Сред характеристиките на контролерите е и поддържането на функция PWM (широчинно-импулсен модулатор). Програмата има до 256 командни реда (на всеки ред до 3 входа и 1 изход).

Контролерите Pico GFX-70 поддържат три метода за комуникация - Pico-Link, point-to-point серийна комуникация между два процесорни модула, DeviceNet чрез комуникационен модул. Посредством Pico-Link могат да се свържат до 8 модула (така броят В/И би могъл да достигне до 272, като всеки от тях се счита за Pico-Link станция. Върху всеки от отделните модули е достъпна и би могла да се визуализира цялата входно/изходна информация. Серийната връзка между два модула позволява единият от тях да бъде достъпен за оператора и от него да се черпи информация и от другия, който е недостъпен. Посредством Pico DeviceNet модул контролерът би могъл да работи като подчинено устройство (slave) в DeviceNet мрежа.

Развойната среда за програмиране на Pico GFX-70 чрез PC е PicoSoft Pro. Сред възможностите й е създаване, тестване, симулиране и зареждане на потребителски програми в модула, включително и за системи, изградени от няколко nano-PLC-та, свързани помежду си.

Zelio Logic на Schneider Electric

Програмируемите релета, произвеждани от мултинационалната компания Schneider Electric, носят търговското наименование Zelio Logic. Предлагат се в две основни гами - компактна и модулна. Компактната има само базови модули, които са с 10, 12 или 20 входове/изходи и не могат да бъдат разширявани. Работят с напрежения 24 VAC, 100 – 240 VAC, 12 VDC и 24 VDC. Модулната гама включва 2 базови модула с 10 и 26 входове/изходи, които могат да бъдат разширявани до 40 В/И. Реализира се посредством разширяеми модули с 6, 10 или 14 В/И. Захранващите напрежения са същите както при компактната гама. При моделите с постоянно захранващо напрежение част от цифровите входове (4 или 6) могат да се използват и като аналогови (0-10 V или от 0 V до захранващото напрежение с резолюция 8 бита).

И двете гами включват модели със или без дисплей и бутони. Дисплеят с 4 реда по 18 символа и един ред с икони е удобен за директно програмиране.

Наред с това, че са много компактни, например модул с 12 В/И има размери 71х90х59 мм, притежават и добра функционалност - таймери от 0,01 сек. до 9999 часа, 16 реверсивни брояча, бърз брояч (до 1 kHz), часовник за реално време с автоматично превключване зимно/лятно часово време (осигурен с литиева батерия против отпадане на захранването), 16 текстови функционални блока и др.

Контролерите, произвеждани от Schneider Electric имат силно развити комуникационни възможности. Връзката с PC с цел програмиране може да се осъществи по три начина - кабел (RS-232 или USB), безжично (чрез Bluetooth) и през модем (по телефонна линия или с радиосигнал). За свързване в мрежа модулните Zelio Logic следва да се комплектоват с комуникационни модули за Modbus или Ethernet.

Разработването, тестването и зареждането на приложните програми се извършва чрез софтуера Zelio Soft 2 (версия 4.1 и последващите я). Езиците за програмиране са Ladder diagrams и FBD, като в една програма може да има до 120 командни реда, всеки ред с до 5 контакта и 1 изход.

LOGO! на Siemens

Логическите модули - както ги нарича немската компания Siemens се предлагат под търговската марка LOGO!. Най-новата серия от гамата LOGO! е номер 5. Програмируемите релета на Siemens предлагат дисплей за текстови съобщения, визуализация на текущи стойности на променливи, както и за директна промяна на параметри. Достъпът до информацията би могъл да се защити чрез парола.

Гамата включва модели със захранване – DC 12 V ; AC/DC 24 V и AC/DC 115/230 V,. При някои от моделите в серията границите на работното напрежение са много широки, например LOGO!12/24RC работи с напрежения от 10.8 до 28.8 VDC , а LOGO!230RC с напрежения от 85 до 265 VAC. Сред характеристиките на логическите модули са 8 цифрови входа, като за моделите LOGO!12/24RC и LOGO!24 два от входовете могат да се конфигурират като аналогови входове с обхват 0-10V. В случай, че се изисква работа със сигнали 4-20mA, е необходимо да се добави прецизен резистор паралелно на съотвения вход. Резисторът трябва да се монтира в непосредствена близост до клемите на модула, при възможност на самите тях. Например, ако резисторът е 250Ohm/0,250W/0,1%, напрежението на входа ще варира от 1 до 5 V.

Други характеристики на серията са 4 релейни изхода (за LOGO!24 транзисторни, с вградена защита от късо съединение); работен температурен обхват от 0 до +55°C; 80 h работа на вътрешния часовник при отпадане на захранването; 8 логически функции. Когато се говори за най-новите възможности на логическите модули LOGO! не могат да не се споменат 28 специални функции, между които - PI регулатор за управление на температура, налягане, ниво и др; както и двустадийно временарастващо управление (т.нар. ramp control), което е удобно при управление на честотни преобразуватели. Сред допълнителните функции е и аналогов мултиплексор, който дава възможност за икономия на енергия чрез стъпково управление на съоръжения за вентилация или осветление; както и наистина голямо разнообразие от масово използвани функции като таймери с времезадръжка по преден или по заден фронт, генератор на импулси, броячи за сумиране/изваждане, 7-дневни и 12-месечни ключове, преместващи регистри, функции за текстови съобщения и др.

Базовите модули на LOGO! могат да бъдат разширявани максимално до 24 цифрови входа, 16 цифрови изхода, 8 аналогови входа и 2 аналогови изхода. Съществува голямо разнообразие от разширителни модули. Предлагат се и специализирани захранващи модули, осигуряващи захранване както на базовия и разширителните модули, така и на други компоненти от системата. Чрез двата комуникациони модула може да се осъществи връзка към AS-interface и Instabus EIB.

Програми за логическите модули LOGO! се създават чрез софтуера LOGO! Soft Comfort, който е PC-базиран. Програмите се пишат на езиците Ladder diagram или FBD (Function Block Diagram). Софтуерът работи под Windows (98 SE, NT 4.0, ME, 2000 или XP), Mac OS X и Linux, като позволява тестване и симулиране на програмите.

Jazz на Unitronics

Израелската компания Unitronics е производител на програмируеми релета от серията Jazz. Подходящи са за решаване на различни автоматизационни задачи в областта на промишлеността, селското стопанство (напояване и оранжерии), пречистване на води, автоматизация на сгради и др. Jazz съчетава операторски панел с малък контролер. Предлага възможност за монтаж както на DIN шина, така и на панел. Най-новият представител JZ10-11-T17 се захранва с 24 VDC, поддържа 8 цифрови входа (2 от тях могат да са и аналогови 0-10V, с резолюция 10 бита), 2 аналогови входа 0/4-20 mA (10 бита) и 7 транзисторни изхода. Операторският панел на контролера е с дисплей 2 реда по 16 символа (избор на 15 езика) и 16 бутона (от тях 10 могат да се дефинират от потребителя).

Контролерите JZ10-11-T17 поддържат разнообразни функции – логически, аритметични, 64 таймера, 256 регистъра (16 бита), часовник за реално време, който съвместно със системните данни и вътрешните променливи е осигурен срещу отпадане на захранването с литиева батерия, както и високоскоростни броячи (2 бр. до 5 kHz).

Характерна черта на контролерите от серията Jazz е разнообразието от комуникационни възможности (чрез допълнителни модули и аксесоари). Те могат да приемат и изпращат SMS-и от и до няколко GSM (или други крайни устройства, например принтери). Така потребителят има дистанционен достъп до информацията и може да променя параметри. Също така, по GSM контролера се свързва с PC, от което може да се наблюдава изпълнението на програмата в реално време, да се четат и променят параметри и т.н. Контролерите Jazz поддържат и серийна комуникация чрез RS-232 или Modbus протокол. Създаването и зареждането на потребителски програми се прави чрез софтуерен пакет U90 Ladder, предназначен за PC.

 

 


Вижте още от АвтоматизацияTop