БР Техника: Bosch Rexroth предлага нова BSHP конструкция за цялата си гама сачмени танкети

Начало > Механични системи > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

От средата на 2014 г. водещият световен производител на линейна техника Bosch Rexroth предлага иновативната високопрецизна технология BSHP като стандарт в цялата си гама сачмени танкети, достъпна досега само в най-високия клас продукти от серията SP и UP. Новата патентована технология е внедрена във всички типоразмери, версии и класове на точност, при това без промяна на съществуващите цени.

Досега произвежданите стандартни танкети имат фиксирана входяща зона за сачмите. От една страна, тя трябваше да е максимално къса, за да осигури възможно най-много сачми в работната зона, за постигане на максималната товароносимост. От друга страна, тя трябваше да е възможно най-дълга, за  постепенно и плавно натоварване на постъпващите в работната зона сачми и осигуряване на равномерно движение без пулсации.

Това противоречие е решено чрез новата BSHP система. Тя притежава иновативна входяща зона за сачмите, която се адаптира индивидуално към текущото натоварване на танкетата. Новият стоманен сегмент е така конструиран, че неговата деформация следва прецизно актуалното натоварване и позволява на сачмите да постъпват без напрежение по идеалната тангенциална крива в зоната на натоварване.

Резултатът е повишена работна точност, изключително равномерно движение без пулсации и намалено триене, което води до значителни подобрения в качеството на изделието.
На приложената графика е показано директно сравнение на работната точност на стандартна и BSHP танкета. Ясно се вижда, че пулсациите (прекъснатата линия) значително се намаляват (непрекъснатата линия) чрез иновативно оформената BSHP входяща зона.

Основни технически характеристики: динамично натоварване от 3900 N до 223 000 N; максимална скорост 3-10 m/s; максимално ускорение 250-500 m/s2; смазване масло/грес; околна температура от 0 °C до +80 °C.

Основни предимства са: 100% увеличен експлоатационен живот; 50% увеличено статично натоварване; 26% увеличено динамично натоварване. Новата система също така осигурява значително подобрена равномерност на движението; намалена работна температура; намалени габарити на конструкцията – натоварването на размер 20, съответства на размер 25 на други производители; пълна съвместимост с наличните направляващи и др.

БР Техника


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: БР Техника, Bosch Rexroth, линейна техника, сачмени танкети, BSHP конструкцияTop