брой 2, април 2021

Начало > АРХИВ 2021 > брой 2, април 2021


цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

АКЦЕНТИ

Технологични новости при опаковането с фолио
Опаковъчната промишленост търпи динамично технологично развитие наред с отраслите, които обслужва. Значителен напредък отбелязват не само разработките в сферата на материалите, но и тези при производственото оборудване, както и в ... още

Осветление за неблагоприятни експлоатационни условия
Три от основните фактори при избора на осветление за промишлена среда са устойчивостта на вода, масла и прах, защитата от удар и вибрации и механизми за термична защита, гарантиращи безопасното ... още

Lockout/Tagout системи
Статията разяснява принципите на стандарта за обезопасяване на оборудване при обслужване LOTO и разглежда основните средства, обхвата на приложение и задължителните стъпки, които едно предприятие следва да включи при разработването ... още

COVER STORY

Инструментална екипировка за индустриални роботи и манипулатори
Крайните изпълнителни устройства са ключов елемент роботизирите системи. По дефиниция това са компонентите, монтирани в края на роботизираното рамо или манипулатор, които му позволяват да взаимодейства по различен начин с ... още

ВОДЕЩИ СТАТИИ

Радарни сензори – интегрални схеми и модули
В статията е направен кратък преглед на радарни сензори в интегрално и модулно изпълнение с работни честоти в обхвата 5-120 GHz, техните основни параметри, принципи на функциониране и режими на ... още

Избор на подходяща кабелоносеща система
Кабелоносещата система изпълнява важни комплексни функции в електрическите системи, като осигуряване на механична защита на проводниците, улеснена работа по маркиране на кабелите, откриване и подмяна. Изборът на оптимално решение на ... още

Фактори за оптимален избор на хидравлично масло
Ефикасната проактивна поддръжка на промишленото оборудване се обуславя от две основни предпоставки – избора на подходящ флуид съобразно конкретното приложение и неговото правилно съхранение и защита от замърсяване. Пренебрегването на ... още

Съвременни технологии при шлифовъчните машини
Модерното шлифовъчно оборудване непрекъснато еволюира – от конвенционално средство за металообработка до интелигентно решение, готово за дигиталните фабрики на бъдещето ... още

ИНТЕРВЮ

Ондо Солюшънс, Илия Йорданов: Автоматизацията е единственият път към успеха в селското стопанство

Ондо Солюшънс, Илия Йорданов: Автоматизацията е единственият път към успеха в селското стопанство
В експертно интервю за списанието Илия Йорданов, управител на Ондо Солюшънс, говори за предимствата на своето интелигентно решение за автоматизирано управление на земеделските дейности, наградено в конкурса "Иновативно предприятие на ... още

ОЩЕ ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

Измерване на грапавост

Измерване на грапавост
Техниката на измерване може да бъде класифицирана в две широки категории – контактен тип, при който компонент на измервателния уред влиза в контакт с измерваната повърхност, и безконтактен тип ... още

Решения за повторно използване на индустриални води

Решения за повторно използване на индустриални води
Операторите все по-ясно разбират, че сладководните ресурси са ограничени, което обуславя търсенето на решения за повторна употреба, допринасящи за справянето с проблеми, свързани с недостиг, разходи и нормативни разпоредби ... още

Top