Bruel&Kjaer организира среща по калибриране

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

Участниците се запознаха с новите стандарти в областта

Ежегодно организираната от Bruel&Kjaer европейска работна среща по калибриране, тази година се проведе от 21 до 23 юни в България. Домакин на събитието бе база Леденика на АЕЦ Козлодуй. Съорганизатори на срещата бяха представителството на Bruel&Kjaer за страната - Спектри, Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН) и метрологичния отдел на АЕЦ Козлодуй. Тема на събитието бяха теоретически и практически аспекти за калибриране на вибрационни и акустични преобразуватели и измервателни средства. В работната среща участваха специалисти от поделенията на ДАМТН от цялата страна и метролози от АЕЦ Колзодуй. Специално за събитието в страната бяха пристигнали специалисти от националните метрологични институти на Румъния и Южноафриканската република. Лектори на работната среща бяха Торбен Личт и Ерлинг Фредериксен, ръководители на лаборатории на Bruel&Kjaer по вибрационни калибрирания в Дания, Джеспер Ведел, ръководител калибрационно звено на Bruel&Kjaer и инж. Борис Михайлов, управител на Спектри.

В рамките на семинарната програма бяха разгледани принципите за калибриране, международните стандарти, както и най-новите автоматизирани калибрационни системи на Bruel&Kjaer. Значителен бе интересът от страна на участниците в срещата към възможностите на автоматизираните калибрационни системи, които бяха демонстрирани пред тях. През първия семинарен ден бяха разгледани лекциите "Измервателни микрофони и калибрирането им" и "Вибрационни преобразуватели и методи за калибрирането им". Специално внимание бе отделено на новите международни стандарти, отнасящи се за микрофони и вибрационни преобразуватели, както и на новостите в техниките за калибрирането им. През втория семинарен ден вниманието на участниците в работната среща бе ангажирано с калибрационните системи за шумомери, филтри и дозиметри. Торбен Личт представи калибрационните системи за първично и вторично калибриране, включително калибриране с реципрочно налягане; калибриране на чувствителност чрез сравнение; честотна характеристика чрез възбудител и корекция на звуково поле; калибриране на фазовата характеристика; калибриране при високо налягане - динамична линейност от 94 до 174 dB.
Top