БСК и АEE ще работят заедно за по-висока енергийна ефективност в индустрията


Наскоро председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев и изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) инж. Кольо Колев подписаха споразумение, според което двете страни ще обединят усилия за подобряване на енергийната ефективност в индустрията. „Енергийната ефективност е в основата на успеха на българската икономика. А тя от своя страна се характеризира с висок енергиен интензитет, който е значително по-висок от интензитета на всички страни в ЕС. Затова двете страни набелязахме конкретни стъпки за това как да вървим напред." Това заяви преди подписването на документа председателят на БСК Божидар Данев. Той допълни, че към момента е извършено енергийно обследване на 74 предприятия в страната в съответствие с разписаното в Закона за енергийната ефективност. Според г-н Данев България има огромен потенциал за промяна на структурата на икономиката и производството чрез подобряване на енергийния мениджмънт на предприятията. „У нас малко се знае за това, че компаниите, които направят производството си по-енергоспестяващо, освобождават квоти от вредни емисии, които държавата може да продава", допълни председателят на БСК.
От своя страна изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) инж.Кольо Колев подчерта, че договореното днес е в синхрон с общата националната политика по енергийна ефективност до 2020 г. „Убеден съм, че с това споразумение ние ще активизираме членовете на БСК да работят за по-ниска енергийна интензивност в индустрията и да повишават ефективността си, за да се постигне устойчив икономически ръст в цялата българска икономика", допълни Колев. Според него на 300 български предприятия ще бъде извършен енергиен одит, а агенцията ще подкрепя бизнеса при определянето на мерките и осигуряването на средства от оперативните програми за изпълнението им. Повече от 126 милиона евро финансиране е осигурено по различните програми за бизнеса, за да намали енергията, която ползва в производството. Според изчисленията на БСК около три години са нужни на едно предприятие, за да си върне вложените в мерки за енергийна ефективност инвестиции.
АЕЕ и БСК се договориха да създадат обща работна група, която да предприеме практически действия и да определи конкретните стъпки на партньорската инициатива. БСК и агенцията ще обучават енергийните мениджъри в производствата, както и ще помогнат на определените за проверка предприятия да изпълнят минималните изисквания и да постигнат определените за тях индивидуални цели до 2016 година за по-малко енергия в производството. Представители на БСК ще участват в регионалните съвети по енергийна ефективност, а експерти на агенцията ще обучават членове на браншовите организация. Двете страни ще популяризират добрите практики сред компаниите, членове на БСК чрез консултантските центрове на БСК в шестте района за планиране.Новият брой 1/2019

брой 1-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Тенденции в дигитализацията на ХВП

Тенденции в дигитализацията на ХВП

Чрез внедряване на широка гама иновации в областта на информационните и комуникационни технологии в производствата си компаниите в хранително-вкусовия отрасъл се стремят да увеличат икономическия си потенциал и да отговорят ... още
Прахови покрития

Прахови покрития

Ръстът на пазарите в областта на производството и строителството, съчетан с увеличаващото се търсене на по-устойчиви решения, създават нови възможности за праховите покрития ... още
Регулатори на налягане за водоснабдяването

Регулатори на налягане за водоснабдяването

Доброто управление на налягането в системата е едно от многото решения за намаляване на загубите на вода и обикновено е най-икономичният подход ... още
Ограничаване на загубите в електроснабдителни мрежи

Ограничаване на загубите в електроснабдителни мрежи

Внедряването на интелигентно измерване и инсталирането на сензори правят достъпни големи обеми оперативни данни, а изкуственият интелект и информационните технологии ... още
Полимерни зъбни предавки – част 2

Полимерни зъбни предавки – част 2

Продължението на статията поставя акцент върху различните сфери на приложение, както и върху някои технологични особености и специфики при тяхното производство ... още
Новости при резбонарязването

Новости при резбонарязването

Нарязването с метчик е един от традиционните методи за изработване на вътрешни резби в съществуващи отвори. Макар методът да се прилага отдавна в практиката както ръчно, така и машинно съвременните достижения в механичната обработка го превръщат в гъвкава ... още
Безжични компоненти за IoT приложения

Безжични компоненти за IoT приложения

Статията е посветена на елементната база за бурно развиващия се Wireless Internet of Things сегмент. Разгледани са: технологии за IoT; специализирани интегрални схеми; безжични микроконтролери за IoT; безжични сензори и мрежи; модеми; приемо-предаватели, безжични модули, китове и възли ... още
Оборудване за подстанции СН/НН

Оборудване за подстанции СН/НН

Трансформаторните електрически подстанции СН/НН включват набор от устройства, предназначени за преобразуване на подаденото от разпределителната мрежа средно напрежение до стойности, подходящи за захранването на линиите за ниско напрежение… Трансформаторните електрически подстанции СН/НН включват набор от устройства, предназначени за преобразуване ... още

Top